Rösta igen när Brexit-vilkoren klara

2016-06-27

Storbritannien ska alltså lämna EU, vilket jag betraktar som ett sorgligt beslut. Jag tror det är fel ekonomiskt och jag tycker det är tråkigt att invandringsfientliga och nationalistiska argument har spelat så stor roll i motivationen för utträdet. Hade britterna velat lämna för att de inte tyckte EU var tillräckligt frihandelsvänligt eller för byråkratiskt hade jag sympatiserat men samtidigt tyckt att de överlag fattade fel beslut.

Det ska sägas att det delvis låg sådana bevekelsegrunder bakom beslutet att lämna, varje väljare har väl haft sina egna synpunkter på vad som är fel med EU. Det innebär också att det inte finns något egentligt mandat för en alternativ politik. Ska Storbritannien ge mer pengar till jordbruk eller mindre, sänka tullarna eller höja dem, avreglera arbetsmarknaden eller reglera mera? Det finns inga gemensamma svar från EU-motståndarna.

Det finns inte heller några gemensamma svar på vad för eftergifter Storbritannien ska göra i utträdesavtalen med EU. Ska frihandel eftersträvas? Om britterna måste betala för det, hur mycket ska de vara villiga att bidra med? Är det viktigt att uppnå rätt för britter att äga hus i EU eller oviktigt? Det är självklart inte heller någon som vet vilka villkor Storbritannien kommer lyckas få från övriga EU-länder.

Att folkomrösta igen när man inte gillar första folkomröstningen har ofta en dålig klang och ses nästan som odemokratiskt. Jag kan inte riktigt se varför. Vanliga val gör vi om regelbundet, inom 5 år i nästan alla demokratier, och även i vardagslivet är det inte ovanligt att man får ångra sig.

I det här fallet tycker jag man gott kan motivera att man håller en ny folkomröstning när det är klart vilka villkor Storbritannien kommer få. Det skulle kräva EUs tillstånd förmodligen, men det torde ligga i deras intresse att hålla en av Europas största ekonomier kvar inom unionen. Jag föreslår att man om två år när EUs anbud är klart håller en ny omröstning där brittiska folket får säga sitt igen och har möjlighet att ångra sig. Jag hoppas och tror att i en sådan ny omröstning så skulle de EU-vänliga kunna vinna. Innan folkomröstningen bör ett nyval hållas där partierna tydligt deklarerar att det är deras plan.

 

Cannabisanvändning efter legalisering

2016-06-22

Alla med bildning inom nationalekonomi, eller bara sunt förnuft, antar nog att om tillgången av en produkt ökar så kommer allt annat lika också konsumtionen gå upp. Speciellt så brukar det antas gälla droger. (Vi har ju alla sett Systembolagets beräkningar om hur mycket drickandet skulle öka utan dem.)

I Colorado har de legaliserat cannabis men ändå har inte konsumtionen bland skolungdomar ökat: Denver Post.

Det finns en åldersgräns på 21 år för att lagligt konsumera men med tanke på att innehav nu är lagligt för folk över den gränsen, och det finns butiker som öppet säljer cannabis borde man ändå vänta sig att det blir lättare att få tag på. Men vare sig det, eller normaliseringseffekten av att det blir lagligt, har varit nog för att få konsumtionen att öka bland skolungdomar.

Det är givetvis möjligt att det beror på andra motverkande effekter, men eftersom den nationella trenden också är ganska stabil och inte pekar på en kraftig nedgång kan man ändå säga att det antyder att en legalisering inte i detta fall verkar ha spelat stor roll.

Självfallet stärker detta argumenten för att legalisera cannabis och andra lättare droger, men framförallt så illustrerar det finns en hel del vi inte förstår om drogmarknader och vi ska inte lita på tvärsäkra prognoser om vad som skulle hända om Sverige förde en tolerantare drogpolitik.

 

 

Gränsdragningar

2016-06-22

Här är en intressant artikel om Thaisalonger som säljer sexuella tjänster. De argumenterar för att de bara säljer massage av vissa särskilda organ. Det tar upp den lustiga, irrationella gränsdragning som präglar svensk lagstiftning. Det är helt okej att massera en annan person så länge inte två vilkor samtidigt är uppfyllda: det sker mot betalning och det är könsorganen som masseras.

Det är svårt att förstå varför dessa skulle två kriterier, speciellt den förstnämnda skulle ha någon moralisk betydelse.

Artikeln illustrerar också hur bara för att något blivit förbjudet så tar medierna för självklart att det är dåligt och tycker det är helt onödigt att intervjua någon som får ifrågasätta om det verkligen är ett problem att thai-salonger säljer sex också.

Ramadan

2016-06-06

De långa norrländska dagarna ställer till problem för muslimer i Norrland eftersom Ramadan börjar nu http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/fastemanad.

Det är nästan så att man skulle kunna tro reglerna var utformade av människor vana vid förhållanden i mellanöstern och inte en allvetande gud.

 

BBCs Krig och Fred

2016-04-10

Jag har nu sett sista avsnittet av Krig och Fred, BBCs filmatisering av Tolstoys roman med samma namn. Det sista avsnittet var det bästa enligt min mening. Det var rätt gripande, med både olycka och lyckliga slut för vissa. Det var längre än de andra avsnitten vilket kändes rimligt för att hinna avsluta historien ordentligt.

På det hela tåget var det en okej serie men inget speciellt. Jag har inte läst boken och uttalar mig bara om TV-serien sett som serie. Jag kan tänka mig att Tolstoy-älskarna inte tycker serien gör boken rättvisa men från min utgångspunkt var problemet snarare det motsatta: det var för uppenbart att serien byggde på en bok för det var så väldigt många trådar i handlingen som bara kort behandlades. I boken antar jag de kan ta mer plats men det gav ett konstigt och fragmenterat intryck i serien. Det hade kanske varit en bra idé att välja ut några delar av boken att fokusera filmatiseringen på. Kanske ignorera vissa personer i det myllrande persongalleriet och fokusera på några få.

 

 

Orimligt beslut om offentlig konst

2016-04-04

Högsta Domstolen har bestämt att det är ett brott mot upphovsrätten att sprida bilder på offentliga konstverk om det sker i form av en databas. Målet har gällt Wikipedias databas över offentlig konst och det är ännu oklart hur sidor som Facebook or Instagram kommer påverkas.

Ur en rent moralisk synvinkel häpnar man över att någon ska kunna exponera sin konst på en offentlig plats och sedan kunna diktera att folk inte får sprida avbildningar vad man själv valt att exponera till allmänheten.

De praktiska konsekvenserna känns också vansinniga om beslutet faktiskt skulle följas. Antalet personer som kommer vilja betala för rätten att lägga upp en bild på Instagram av ett konstverk känns rätt litet, och det är om det praktiska möjligheten ens finns.

Wikipedia har genom sin bilddatabas erbjudit en tjänst av värde till allmänheten utan att konstnärers möjlighet till inkomst har hotats i nämnvärd mån.

Det märkliga ur juridisk synpunkt är att lagen säger att offentlig konst får fritt avbildas. Detta innebär att man kan framställa och sälja vykort av offentliga skulpturer utan att betala konstnären. Att domstolen väljer att tolka in en separat rätt för konstnären som gäller databaser när lagen säger att de får avbildas är mycket märkligt.

 

 

Om demokrati och statsstöd till föreningar

2016-02-27

I Aftonbladet skriver, länk här, diverse riksdagsledamöter från många partier att de inte vill att skattepengar ska gå till föreningar och trossamfund som inte ställer upp på vad som i deras mening är demokratiska värderingar vilket inkluderar att tillåta kärlek för äktenskap, homosexualitet och kvinnliga ämbetsinnehavare.

Nu är jag inte någon direkt anhängare av statligt stöd trossamfund överhuvudtaget och även föreningsbidragen kan nog skäras ner i många kommuner, men jag är mycket skeptisk till definitionen av demokrati som dessa riksdagsledamöter använder och till att diskriminera på religiösa grunder på det viset.

Läs hela inlägget här »

Ska man bli rasist nu?

2016-01-12

Efter övergreppen i Köln med flera städer måste jag erkänna att jag tycker det är svårt att dra gränsen mellan fördomsfull generalisering och saklig analys av kulturella skillnader.

Det är definitivt sant att en del länder har mycket högre förekomst av sexuella trakasserier än vad de flesta västerländska länder har, utan att förneka att det finns skillnader mellan olika västerländska länder också eller att påstå att det inte förekommer tafsande från svenska män i många sammanhang.

Samtidigt kan man undra om vilken roll kulturen egentligen spelar i de rapporterade övergreppen. Sexuella övergrepp är ett lustigt brott för de förklaras mycket oftare utifrån en kulturell förklaringsmodell än andra brott. Det gäller de som vill förklara arabiska mäns tafsande med islamisk misogyni och de feminister som vill förklara mäns tafsande i allmänhet med patriakatet. I jämförelse så har jag aldrig hört någon reagera på en stöld med att utlåta sig om den allmänna bristande respekten för äganderätten i samhället. Ett alternativt sätt att se på saken skulle vara att utgå från att det är kul att tafsa, precis som att det är lönsamt att stjäla, och att det därför alltid kommer finnas en frestelse att begå brotten. Hur många som sedan gör det beror på många faktorer som hotet om upptäckt, vilket straff man kan få,  vilken social acceptans det möter mm.

Jag har inte heller någon direkt politisk slutsats att dra av händelserna. Självklart måste händelserna leda till att man förespråkar en mindre invandring på marginalen än vad man gjort annars men uppenbarligen kan man ha olika åsikter om hurvida det är ett större eller mindre antal än idag.

 

Sverige kan inte hjälpa alla, även om vi kan hjälpa en hel del

2015-11-06

Det finns ett basalt faktum, enligt min mening, och det är att man kan inte ha en väldigt ”generös” välfärdsstat och oreglerad invandring samtidigt. (Utan att säga något om vilket man ska välja.) Sverige har förvisso inte oreglerad invandring i allmänhet, men vi har väldigt fri rörlighet för EU-medborgare. Detta medför många fördelar men om fattiga människor flyttar hit i stor omfattning finns risk att det utgör en ekonomisk belastning.

Jag kanske är hårdhjärtad men jag kan inte se att svenskar har ett ansvar att hjälpa någon bara för att den tagit sig till Sverige. Om vi inte tycker vi har en skyldighet att hjälpa romer i Rumänien kan jag inte se att vi har en skyldighet att hjälpa rumänska romer i Sverige.

Vill man hjälpa andra människor som har det sämre ställt, vilket jag måste erkänna att även drabbar mig ibland, så undrar jag också om det är mest effektivt att ge det till tiggare. Tiggeri är inget yrke med goda karriärmöjligheter och man kan ifrågasätta om man verkligen vill stödja folk på den banan. Men jag vill inte kritisera någon som försöker vara generös.

Däremot vill jag bestämt kritisera dem som anser att fattiga människor ska få bo på mark de inte äger utan tillstånd. Jag tänker närmast på migrantlägre i Malmö. Att vara fattig ger dig ingen allmän rätt att bryta mot lagen, och att ändra lagen så att människor med låg inkomst kunde bo var de ville vore så ohållbart att jag tror ingen skulle föreslå det. Således ställer jag mig positiv till avhysning av alla som bor olagligt och ställer till problem.

Recension: Otello från Metropolitan

2015-10-18

Jag såg nyligen en direktsändning av Verdis ”Otello” från Metropolitan i New York.

Jag tycker det är en undervart vacker opera och jag gillade även detta musikaliska framförande även om jag t ex tycker mer om en gammal version med Domingo, Morris och Fleming i huvudrollerna.

Av de tre huvudrollerna i denna version var titelrollinnehavaren Aleksandrs Antonenko den jag uppskattade minst musikaliskt.

Željko Lučić gillade jag som Iago, han var underbart ond. Sonya Yoncheva var en skönsjungande och vacker Desdemona. Jag var inte så förtjust i hur hon skådespelade i början men det skyller jag på regissören, inte henne.

Läs hela inlägget här »