Vetenskapens värld hypar fossilet Ida

Vetenskapens värld ska tydligen visa en dokumentär om fossilet Ida. Ida var en tidig primat som väckte stor uppmärksamhet när upptäckten av hennes fossil publicerades. Hennes art döptes till Darwinius masila, en tidigare okänd art av primat.

Tyvärr verkar det som om Vetenskapens Värld kommer att hypa upptäckten på ett vetenskapligt oförsvarligt sätt. På hemsidan påstås det att det finns detaljer som tyder på att hon i rakt nedstigande led är alla apors urmoder. Det är ett missvisande uttalande.

För det första kan forskare inte säga något om just Ida personligen har några levande avkomma idag ifall hon hade ungar. Det man kan säga något om är ifall hon var nära släkt med andra individer som var våra förfäder och förmödrar i rakt nedstigande led.

För det andra är det inte alls säkert att dagens aparter utvecklats ur hennes art eller någon närliggande. Det riktades mycket kritik mot forskarna som publicerade beskrivningen av Ida för att de gjorde överdrivet starka påståenden utan bevis. Andra forskare har också kommit till andra slutsatser senare vid analyser. Se här för en kritik.

SVT har givit dokumentären de ska visa den svenska titeln: ”Möt din urmoder” vilket är ett oförsvarligt starkt påstående. Den har tidigare visats i USA under titeln ”The Link” och verkar vara rätt sensationalistisk.

Annonser

Etiketter: , ,


%d bloggare gillar detta: