Archive for december, 2009

Ska man kvotera in kvinnor i styrelser?

2009-12-30

Det tycker i alla fall Lena Ek, centerpartistisk EU-parlamentariker, enligt SVT.

I grunden är frågan förstås moralisk. Hur mycket vikt fäster man vid ”rättvisa” respektive att respektera äganderätten.

Men Ek väljer att inte argumentera utifrån rättivseargument. Hon väljer istället att hänvisa till vad man skulle kunna kalla ekonomiska argument. Hon påstår sig bland annat ha ekonomiska bevis (jag är osäker på vad som skiljer ekonomiska bevis från andra bevis) på att en jämn könsfördelning är bra. Det vore intressant att ta del av dessa påstådda bevis för något direkt vetenskapligt stöd för påståendet kan man inte finna. Se diskussion på Ekonomistas här.

Visst kan man ge teoretiska argument för att fler kvinnor skulle leda till bättre styrelser. Om man utnyttjar all tillgänglig kompetens borde det leda till högre vinster kan man tycka. Å andra sidan kan man också ge teoretiska argument för att kvotering är skadlig för lönsamheten. Om det fanns en ounyttjad potential i att tillsätta fler kvinnor till styrelser, varför har inte ägarna upptäckt det och tagit chansen att tjäna mer pengar?

Kanske är det istället så att homogena styrelser fattar bäst beslut. Kanske är det fler män i vårt samhälle som är tillräckligt ensidigt inriktade på att tjäna pengar för att platsa i styrelser. Detta är givetvis rena spekulationer men i mina ögon framstår de som väl så plausibla som att kapitalister systematiskt avstår från möjligheten att tjäna mer pengar på grund av ren dumhet.

Lena Ek anför också klimatproblemet som skäl till att kvotera in kvinnor. Jag tycker det är lite symboliskt för nivån på argumentationen att hon använder det argumentet. Även om man antar att fler kvinnor leder till bättre styrelser, vilket som sagt är tveksamt, så är det väldigt svårt att se hur det skulle underlätta vår klimatpolitik.

Annonser

Naturprogram diskriminerar insekterna!

2009-12-28

Bland de bättre programmen i SVT hör Mitt i Naturen. Programledaren är bra, ämnet är intressant och information presenteras sakligt om än lättsamt.

Det stora klagomålet jag har på programmet är att det är så pass koncentrerat till stora djur. De verkar ha minst ett program om älgar och ett program om vargar om året t ex. Inget ont om de djuren men det finns faktiskt tusentals arter av mindre djur som insekter som därmed inte får uppmärksamhet.

Självfallet kräver jag ingen proportionalitet mellan djurarterna för sakens egen skull. Däremot anser jag att insekter ofta är minst lika intressant som älgar eller vargar och ibland mycket mer intressanta. Alltså försitter programmet chansen till mycket spännande och intressanta reportage genom att koncentrera sig så mycket på de stora djuren.

En gammal lärobok i vetenskapens historia

2009-12-24

Jag bläddrade i en gammal lärobok från 50-talet i vetenskapens historia av JD Bernall för några dagar sedan. Den visade sig vara ett oväntat guldkorn.

Bernall var tydligen kommunist vilket märks i allra högsta grad på hans skildring av Sovjetunionen. Han kan sträcka sig till att erkänna att Stalin gjorde vissa misstag under sin regims senare del. Men vidden av dessa ”misstag” verkar han inte riktigt inse. Bernall har nämligen inga problem med att avge moraliska omdömen i allmänhet men något fördömande av den sovjetiska regimen som massmördare kommer han inte med.

Speciellt intressant är hans syn på akademisk frihet. När han skriver om samhällsvetenskapen och ser tydligtvis det som helt oproblematiskt att alla forskare dikteras att stödja en viss specifik tolkning av en teoribilding, nämligen den leninistiska tolkningen av marxismen.

Lysenko-affären diskuteras kortfattat. (Tydligen innehöll tidigare upplagor av boken en längre diskussion.) Den kallas för en kontrovers och beskrivs som baserad på ett ”missförstånd”.

Alla talar om klimatet men ingen gör något åt det?

2009-12-20

Så toppmötet i Köpenhamn ledde inte till några viktiga bindande åtaganden. Själv var jag inte optimistisk inför mötet och är därför inte heller särskilt besviken.

Det är också sant att det finns fler chanser att komma överrens om ett avtal. Ett bra avtal kan mycket väl vara bättre än ett dåligt avtal som hastas igenom.

Frågan är hur optimistisk an ska vara på lång sikt. Det finns ju en omfattande problematik med vad ekonomer kallar för negativa externaliteter när det gäller koldioxidutsläppen. Det gäller både för länder och för enskilda personer att de egna utsläppen inte bara drabbar en själv utan hela världen jämt. Alltså kan det mycket väl vara rationellt ur egoistisk synvinkel att bidra till växthusutsläppen trots de konskvenser det får. I förhandlingarna vill alltså varje land få möjlighet att släppa ut så mycket. Dessutom är konskvenserna av den globala uppvärmningen till stor del på lång sikt, långt efter att denna mandatperioden tagit slut och då blir det svårare för det politiska systemet att hantera det.

Dessa är rent teoretiska funderingar. Vad finns det då för praktiska exempel på hur det politiska systemet hanterat sådana utmaningar som växthuseffekten?

Jag kommer inte på något riktigt bra motsvarande exempel. Freoner förbjöds ju men först så vitt jag förstår när det fanns ersättningsteknologi. Vi är inte i närheten av att kunna ersätta de fossila bränslen i full skala i dagsläget. Samtidigt är det inressant att se att många länder har vidtagit åtgärder för att minska sina utsläpp av koldioxid. (Ibland effektiva metoder, ibland ineffektiva.) Men personligen tror jag nog att tvågradersmålet inte kommer nås.

Två feministiska argument för att Daniel Westling ska bli kung

2009-12-11

Daniel Westling är alltså namnet på han som ska gifta sig med kronprinsessan Victoria om ni missat det. Han kommer inte kallas kung trots att Silvia kallas drottning.

Jag vill påstå att det är fel ur feministisk synvinkel. Jag tänkte först ge ett liberalfeministiskt argument och sedan ett radikalfeministiskt.

Det liberalafeministiska är att det är orättvist med särbehandling. Om både en kvinnlig statschef och en manlig statschefs fru kallas drottning bör både en manlig statschef och statschefens manliga gemål kallas samma sak.

Det radikalafeministiska argumentet tar sin utgångspunkt istället i symbolvärdet av att Westling kallas kung medan Silvia kallas drottning. Det antyder att den kvinnliga titeln drottning inte är riktigt lika fin som den manliga titeln kung. Det nuvarande systemet är logiskt om man antar att kvinnor normalt är underordnade män. Finns det både en kung och en drottning kan man anta att kungen är statschef. Om det faktiskt är kvinnan som är statschef måste det markeras särskilt.