Ska man kvotera in kvinnor i styrelser?

Det tycker i alla fall Lena Ek, centerpartistisk EU-parlamentariker, enligt SVT.

I grunden är frågan förstås moralisk. Hur mycket vikt fäster man vid ”rättvisa” respektive att respektera äganderätten.

Men Ek väljer att inte argumentera utifrån rättivseargument. Hon väljer istället att hänvisa till vad man skulle kunna kalla ekonomiska argument. Hon påstår sig bland annat ha ekonomiska bevis (jag är osäker på vad som skiljer ekonomiska bevis från andra bevis) på att en jämn könsfördelning är bra. Det vore intressant att ta del av dessa påstådda bevis för något direkt vetenskapligt stöd för påståendet kan man inte finna. Se diskussion på Ekonomistas här.

Visst kan man ge teoretiska argument för att fler kvinnor skulle leda till bättre styrelser. Om man utnyttjar all tillgänglig kompetens borde det leda till högre vinster kan man tycka. Å andra sidan kan man också ge teoretiska argument för att kvotering är skadlig för lönsamheten. Om det fanns en ounyttjad potential i att tillsätta fler kvinnor till styrelser, varför har inte ägarna upptäckt det och tagit chansen att tjäna mer pengar?

Kanske är det istället så att homogena styrelser fattar bäst beslut. Kanske är det fler män i vårt samhälle som är tillräckligt ensidigt inriktade på att tjäna pengar för att platsa i styrelser. Detta är givetvis rena spekulationer men i mina ögon framstår de som väl så plausibla som att kapitalister systematiskt avstår från möjligheten att tjäna mer pengar på grund av ren dumhet.

Lena Ek anför också klimatproblemet som skäl till att kvotera in kvinnor. Jag tycker det är lite symboliskt för nivån på argumentationen att hon använder det argumentet. Även om man antar att fler kvinnor leder till bättre styrelser, vilket som sagt är tveksamt, så är det väldigt svårt att se hur det skulle underlätta vår klimatpolitik.

Annonser

Etiketter: ,


%d bloggare gillar detta: