Falsk dikotomi

DN har just nu en omröstning på sin hemsida som ordagrannt frågar ”är bemanningsföretagen ett hot mot arbetsrätten.”

Alternativen är ”Ja, de urholkar LAS” och ”Nej, de behövs för att öka rörligheten”.

Att resultatet sådana webbundersökningar inte kan användas för att dra slutsatser om folkopinionen är välkänt och har påpekats många gånger. Men i det här fallet så är det intressant att analysera hur frågan utformats.

DN förutsätter uppenbarligen att man ser LAS som något bra. Det antyds dels av frågan där formuleringen om hotet mot arbetsrätten antyder att den nuvarande svenska arbetsrätten är något bra som bör bevaras. Dels av svarsalternativen där man antingen kan instämma i att de urholkar LAS eller anföra att bemanningsföretag ”behövs” vilket då tydligen förutsätter att de inte är ett hot mot LAS eftersom man svarar nej på frågan.

Man kan tydligen inte tycka att bemanningsföretag är bra trots, eller tack vare, att det urholkar anställningsskyddet. Att en ledande dagstidning, som dessutom kallar sig liberal på ledarsidan, på det viset ser det som självklart att man stödjer LAS tror jag säger mer om opinionen i Sverige än hur resultatet av webb-omröstningen ser ut. (52% ja, och 48% nej när jag tittade.)

Som parentes kan det tilläggas att jag tycker formuleringen att arbetsrätten är hotad är märklig ur ett annat avseende. Arbetsrätten är ett namn på en gren av juridiken, inte en synonym till anställningsskydd. Jag tycker formuleringen är lika konstig som att man skulle säga att ”skatteparadis hotar skatterätten” eller ”fortkörning hotar straffrätten.”

Annonser

Etiketter: ,


%d bloggare gillar detta: