Humanitärt bistånd eller utvecklingsbistånd

Ska vi satsa våra biståndspengar på åtgärder för att främja långsiktig utveckling (utvecklingsbistånd) eller på åtgärder som lindrar nöden men som inte kanske har så mycket långsiktiga konskvenser (humanitärt bistånd)? (Frågan gäller både privat och offentligt bistånd.)

Självfallet kan man satsa på lite av varje men på marginalen måste man ändå välja. Ett argument för utvecklingsbistånd skulle kunna vara påståendet att det hjälper bättre på lång sikt. Inget land kan bli rikt på allmosor men kan vi hjälpa dem till demokrati eller att bygga upp infrastruktur finns chansen till en långsiktigt hållbar utveckling.

Å andra sidan kan det humanitära biståndet mer akut hjälpa människor som befinner sig i nöd. Dessutom är det inte uppenbart att vi faktiskt vet hur vi ska utforma utvecklingsbiståndet för att få önskad effekt. Bevisen för att bistånd kan höja tillväxten är t ex inte överväldigande, även om de metodologiska problemen givetvis är svåra. I värsta fall kan biståndsinsatser förvärra situationen t ex genom att bidra till ökad korruption eller att konservera ineffektiva ekonomiska strukturer. Fair trade-rörelsen har ju t ex beskyllts för att motverka utvecklingen mot storjordbruk i u-länder, en utveckling som förmodligen är bra.

Det är svårare att tänka sig att katastrofbiståndet i t ex Haiti förvärrar situationen. Vi kan nog tvärtom vara rätt säkra på att de insatser som görs faktiskt räddar människoliv, utan att därmed påstå att resurserna används optimalt.

Jag lutar nog åt att det är bättre att skänka sina pengar till Röda korset än till IM om du vill hjälpa andra.

Annonser

Etiketter: ,


%d bloggare gillar detta: