Goda nyheter

För alla oss med ett nördigt intresse för amerikansk juridik (så inte så många i Sverige kanske) var det en stor dag idag. Citizens United v Federal Election Commission har nämligen avgjorts. Jag har skrivit om fallet tidigare här. Se det inlägget för diskussion om bakgrunden.

Jag har bara skummat beslutet men så mycket kan jag säga som att det var en seger för yttrandefrihetssidan. (I huvudsak.) Jag är således glad. Dock är jag lite överraskad att det ändå var 4 domare (den så kallade ”liberala” falangen) som röstade för att de omfattande regleringar det var frågan om var författningsenliga. Minoriteten verkar ha kunnat tänka sig att låta Citizens United vinna det här fallet men ville inte gå så långt i att upphäva tidigare prejudikat som tillät begränsningar av hur företag får spendera sina pengar på politisk propaganda.

Jag är inte säker på vilken vikt man ska lägga i ”slippery slope”-resonemang i allmänhet men utvecklingen när det gäller reglerna kring kampanjfinansiering är ett anekdotiskt stöd för att sådana resonemang kan vara viktiga. Det är bra att domstolarna slutligen har reagerat.

Att värna om yttrandefriheten ser jag som ett av de minst problematiska områden för lagprövning och om politikerna inskränkar den tycker jag det är bra att domstolarna kritiskt prövar det.

Uppdatering: Efter att ha läst igenom domen och analyser av den kan jag sammanfatta så här: företag och andra organisationer blir fria att spendera att spendera pengar på reklamkampanjer där de tar politisk ställning; både i enskilda sakfrågor och för vilken kandidat man ska rösta. Inga begränsningar i hur mycket pengar de får spendera eller när reklamkampanjerna får äga rum finns kvar.

Däremot måste det fortfarande anges vem som står bakom reklamkampanjen och om ett företag spenderar över 10 000 dollar på politiska kampanjer under ett år måste de avge en rapport till federala valkommissionen. Dessa restriktioner var också ifrågasatta i målet men bara en domare röstade för att de var grundlagsstridiga.

Domen är intressant ur andra aspekter än bara resultatet också, t ex innehåller den en fascinerande debatt mellan majoriteten och minoriteten om vad USAs grundare egentligen tyckte om företag.

Annonser

Etiketter: , , ,


%d bloggare gillar detta: