De unga borgerliga och upphovsrätten

Bland liberaler råder det stor enighet om att skyddet för upphovsrätten har gått för långt. Oavsett vad man tycker om upphovsrättens ideala utformning så råder det stor enighet om det finns gränser för vilka metoder som är acceptabla att använda för att försvara den, och att de har överträtts. Lagar har stiftats som minskar den personliga integriteten på ett oacceptabelt sätt och förslag har diskuterats om att man ska blockera websidor för att hindra olaglig nedladdning. I Sverige har vi också exemplet Pirate Bay där företrädare för en i sig helt laglig och nyttig tjänst har dömts bara för att vissa användare använt den till olaglig nedladdning.

Dessutom finns det en diskussion om hur upphovsrätten lämpligen bör utformas. Där råder det oenighet bland liberaler. Generellt sett är det få som hävdar att dagens långa skydstider kan motiveras med argumentet att de behövs för att uppmuntra kulturellt skapande. Ännu mindre går det att försvara de retroaktiva förlängningar av skyddstiden som förekommer ibland på det viset. Men vissa liberaler menar att man har en rättighet att bestämma över sitt kulturella skapande och att vi därför bör ha en stark upphovsrätt. Andra menar tvärtom att upphovsrätten är förkastlig av principiella skäl.

Samma diskussion som förs bland liberalerna förs också i viss utsträckning bland andra borgerliga.

Mot bakgrund av den kritik mot dagens lagstiftning som det finns är det intressant att när de borgerliga ungdomsförbunden ska anordna konferens om framtidens upphovsrätt så kommer deltagarna från anti-piratbyrån och datorspelsbranschen och kritiken mot upphovsrätten är inte alls representerad, vad jag kan bedöma.

Att man lägger stor vikt vid det kulturella skapandet i pressmeddelandet, och t ex inte diskuterar konsumenters möjlighet att ta del av det som skapas, antyder också vilka förslag man kommer lägga i den rapport som presenteras. Vi får se om mina förväntningar besannas när rapporten publiceras. Jag tycker det vore tråkigt om de borgerliga ungdomsförbunden mangrant sluter upp bakom dagens lagstiftning, som jag ser som absurt obalanserad i många avseenden.

Det är också intressant att konstatera att ungdomsförbunden inte verkar ta hotet från Piratpartiet på större allvar. Även om Piratpartiet säkert inte kommer hamna i riksdagen kan deras ungdomsförbund mycket väl tänkas locka rätt många medlemmar från riksdagspartiernas ungdomsförbund.

Uppdatering: Dennis gör en liknande analys som jag.

Annonser

Etiketter: , ,


%d bloggare gillar detta: