Några tankar kring könskvotering

Ibland motiveras könskvotering utifrån ett kollektivistiskt tankesätt där man tycker det är viktigt att det råder ”rättvisa” mellan olika grupper. Det är inte en argumentation som övertygar på mig. Men kan man kanske hitta bättre, mer liberala, argument för könskvotering?

Låt oss begränsa oss till könskvotering vid statliga jobb för enkelhetens skull, även om en del av det jag säger kommer ha mer allmän relevans.

En möjlig motivering för könskvotering är meritokratiska argument. Det teoretiska argumentet för det är enkelt: allt man behöver anta är att de statliga cheferna ägnar sig åt en omfattande könsdiskriminering vid anställningsbeslut så att t ex kompetenta kvinnor missgynnas. Vidare måse man anta att cheferna ändå kan rangordna anställningskandidaterna utifrån kompetens inom ett kön i åtminstone någon utsräckning. Då kan könskvoter öka kompetensen hos de som anställs, genom att de kompetenta kvinnorna får chansen. Båda antagandena är nödvändiga: om det inte förekommer könsdiskriminering vid anställningsbeslutet kommer beslutetsprocessen att försämras av att man tvingas ta ovidkommande hänsyn och om cheferna inte har någon förmåga att bedöma kompetens kommer könskvotering bara leda till att de gör ett felaktigt urval från en större pool av kandidater.

Detta är teorin. Men i praktiken då? Jag tror inte diskriminering är så omfattande från statliga chefer att könskvotering skulle förbättra kompetens hos de som anställs. Jag tror sannolikheten att kompetensen minskar därför att personer väljs bort på grund av sitt kön är större än sannolikheten att kompetenta personer får chansen genom diskriminering motverkas.

Man måste också fråga sig om det inte finns bättre sätt att motverka könsdiskriminering än en så klumpig metod som kvotering.

Ett annat meritokratiskt argument är att kön i sig kan vara en relevant kvalifikation. För vissa statliga jobb kan det kanske vara så och då är jag inte i princip emot att det beaktas. Men jag kräver ett övertygande resonemang, helst kompletterat med empiriska bevis, inte bara spekulationer. Jag tror antalet tjänster där kön är relevant i sig är ett litet antal.

Jag kan ärligt talat inte kommer på fler argument för könskvotering just nu. Det gör att jag ställer mig avvisande till könskvotering vid statliga jobb. Ett annat skäl till min tveksamhet är förespråkarnas inställning.

I begränsade och förmodligen tillfälliga situationer kan jag i princip tänka mig könskvotering. Men man måste också överväga risken att åtgärden blir permanent och lever kvar även efter den upphört göra nytta. Så länge förespråkarna för könskvotering inte verkar se problemen bedömmer jag risken som för stor att åtgärden om den väl införs kommer leva kvar för länge.

Annonser

Etiketter:


%d bloggare gillar detta: