Archive for mars, 2010

Censur och barnpornografi

2010-03-30

Cecilia Malmström, EU-kommissionär från Sverige, vill att EU-länderna ska blockera websidor med barnpornografiskt innehåll från att visas. Detta uppsendeväckande förslag försvarar Malmström med att säga: ”Barnpornografi handlar inte om yttrandefrihet. Det är en kriminell handling som inte har någonting att göra med att ge uttryck för en åsikt”. Citerat härifrån

Det försvaret övertygar inte. Jag menar inte att barnpornografi bör skyddas av yttrandefriheten men att det inte handlar om att framföra en åsikt räcker knappast som motivering. Med den motiveringen skulle ju även t ex mycket musik eller konst kunna censureras eftersom det inte handlar om att framföra en åsikt. (Vad är budskapet i Mozarts symfonier?)

För det andra är problemet med hennes förslag att det inte är säkert att det bara är verklig barnpornografi som kommer blockeras. Läs om vad som hänt i Australien om ni vill veta vad sådana här förslag kan leda.

Malmström har inte indikerat någonting om att det skulle krävas en domstolsprocess för att blockera websidor. Utan en sådan process är förslaget helt oacceptabelt. Med en sådan process är det förmodligen ett slag i luften.

Jag har egentligen inget positivt att säga om idén och det kommer nog finnas många kritiker. Frågan är om tillräckligt många politiker kommer vilja ansluta sig till den skaran. Men tyvärr är det nog många som ogärna motsätter sig åtgärder mot barnpornografi, även åtgärder som är ineffektiva och kränker mänskliga rättigheter.

Annonser

Fråga för diskussion

2010-03-29

Låt oss ta två påståenden som vid första anblick kan verka överraskande.

Nr 1: ”Våldtäkt har inget med sex att göra, det är en fråga om makt”.

Nr 2: ”Rån har inget med pengar att göra, det är en fråga om makt”.

Påstående 1 får man ofta höra men sällan påstående 2. Beror det på att påstående 1 är mycket rimligare än påstående 2?

Falsk precision

2010-03-25

I DN och andra medier kan vi läsa en amerikansk undersökning där man undersäkt hur mycket mat det finns på målningar av den sista måltiden Jesus åt.

I DN kan man läsa resultatet av undersökningen angivet med en imponerande precision. Huvudrätten har t ex ökat i storlek med 69,2 %. Det är en imponerande precision. Speciellt om vi betänker att måttet på hur mycket mat som finns finns avbildad måste vara förknippad med betydande osäkerheter, man kan ju inte väga den.

Vidare har bara 52 målningar undersökts. Det är knappast alla målningar av sista måltiden som målats under alla dessa år. Även om dessa 52 målningar skulle vara utvalda med statistisk precision, vilket de knappast är, så är det ett för litet urval för att ge en sådan noggranhet som det anges i artikeln.

Jag misstänker att artikeln ska ses som delvis skämtsam men är inte helt säker. I varje fall är den ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma problemet med överdrivet exakt angivna mätangivelser.

Frivillighet enligt liberalismen

2010-03-25

Som de flesta torde känna till fästar liberalismen vikt vid människors fria val. Staten bör t ex i normalfallet inte hindra människor att använda sin egendom som de vill om det inte krävs för att skydda andra människors rättigheter som de definieras inom liberalismen. Sedan varierar det vilken vikt man lägger vid fria val mellan olika liberaler. De flesta socialliberaler fäster relativt liten vikt vid det medan mer nyliberalt inriktade fäster stor vikt vid det.

Det leder då till frågan vad liberalismen menar med frivilliga val. Jag tänkte redogöra för hur jag ser på det. Vi kan börja med att klargöra vad som inte menas med att någon utfört en handling ”frivilligt”.
(more…)

En fråga jag grubblat över

2010-03-21

Varför gillar LO och sossarna mycket arbetsmarknadsregleringar men ogillar lagstiftning om minimilön?

Jag har hört argumenten för LAS, semesterlagen osv och jag har hört argumenten mot lagstadgad minimilön men jag får de inte riktigt att gå ihop. LO menar att arbetsrätten behövs för att skydda den stackars enskilda löntagaren från att utnyttjas av arbetsgivarna. Men lagstiftning om minimilön hotar att undergräva fackets roll vilket skulle skada löntagarna.

Det jag inte riktigt förstår är varför minimilön skulle undergräva fackets roll medan mycket av den övriga arbetsätten inte gör det. Visst kan jag förstå att LO gillar föreningsrätten men semesterlagen eller LAS känns som lagar som skulle ha väldigt liknande effekter som minimillön.

Jag har försökt mejla både LO och SAP för något år sedan för att se om de kunde ge en förklaring men jag tyckte inte jag fick ett vettigt svar.

Notera att jag inte menar att LO och SAP nödvändigtvis gör en felbedömning utifrån sina utgångspunkter. Det kan mycket väl vara så att minimilöner skulle försvaga facket på ett sätt som LAS inte gör. Men då är jag nyfiken på att förstå varför. En grej som kan vara relevant är att avtalslagen har tolkats av Arbetsdomstolen så att den i praktiken innehåller något som liknar en minimilön. Anser sossarna möjligen att det innebär att vi redan har minimilön utan att folk vet om det?

Fråga för diskussion

2010-03-20

Varför handlar det alltid om skärpta straff för sexköp när politiker kommer med förslag för att hjälpa prostituerade?

Beror det på att det är den enda effektiva metoden? Eller på att det finns andra motiv än omsorg om sexarbetarna bakom förslagen?

Politisk historieskrivning?

2010-03-17

Det har skett en omfattande diskussion efter att riksdagen röstade för att kalla Turkiets folkmord på armenier för ett folkmord.

Många liberaler är emot beslutet medan andra är för det. Här argumenterar Sakine Madon för beslutet medan Dennis argumenterar emot.

Jag förstår båda synpunkterna men är nog själv mot beslutet.

Men ett argument som använts mot det har jag lite svårt att förstå, nämligen att det skulle innebära en politiserad historieskrivning. Om riksdagen hade förbjudit andra åsikter hade jag varit den första att kritiserade det. Jag hade också kritiserat det om riksdagen började ge sig in och redigera historieböcker som används i skolundervisning. Men det är det inte frågan om här. Beslutet stryper inte debatten.

Jag tycker den viktiga frågan är om staten som helhet ska ha en åsikt om hurvida det var ett folkmord. Om man hade accepterat att regeringen t ex i sin utrikespolitik gett uttryck för att det varit ett folkmord kan jag inte se att det blir principiellt värre bara för att riksdagen fattar beslutet.

Man kan tycka att staten inte ska ta ställning i folkrättsliga eller historiska frågor. Men det är nog inte lätt att få det att fungera i praktiken. Frågan är om Sverige överhuvudtaget kan bedriva en utrikespolitik med en sådan inställning.
(more…)

Uppdatering om statsbudget på bokföringsmässig grund

2010-03-17

Jag har på en annan blogg tidigare skrivit ett inlägg om en statsbudget på bokföringsmässig grund.

Det har kommit en SOU som har lämnat ett förslag till ny budgetlag (hittad via Ekonomistas) så jag var nyfiken på att se vad de skriver i frågan.

Det nya förslaget innebär att budgetlagens bestämmelser anpassas till hur den faktiska redovisningen skett enligt riksdagens beslut. Det innebär en ökning av den andel av statsbudgetens inkomster och utgifter som ska redovisas i enlighet med samma praxis som tillämpas i kommuner och företag, dvs på intäkts- repsektive kostnadsmässig grund. Bland annat skrivs det in i lagen att skatter ska redovisas på intäktsmässig grund.

På utgiftssidan finns det en stor post som fortfarande redovisas kassamässigt och det är transferingar. Dessa redovisas mot anslag när utbetalning sker, både idag och enligt det nya förslaget. I själva verket förekommer det redovisning på såväl kostnads-, utgifts som utbetalningsmässig grund enligt förslaget, beroende på vad pengarna används till.

Utredningen teoretiserar egentligen inte valet av redovisningsgrund. Således får vi ingen förklaring til varför staten ska använda tre olika redovisningsmetoder när företag och kommuner är tvingade att använda en speciell metod. Jag förespråkar egentligen inte att staten ska redovisa annorlunda än idag men någon diskussion i frågan kunde vara lämplig. Speciellt kan man undra om det är lämpligt med en sådan blandning av metoder.

Högerilska eller allmän ilska?

2010-03-16

DN har en artikel om kritik mot att USAs UD köpt in glas från Orrefors Kosta Boda istället för amerikanska företag.

Rubriken talar om ”högerilska” men jag undrar om ilskan verkligen är så högerpräglad. I artikeln nämns det att av de två kongressledamöter som skrivit brev till Clinton om frågan så är en demokrat och en republikan. Jag vågar också påstå att protektionism är minst lika populär i vänsterkretsar som i högerkretsar i allmänhet i USA.

Det är ett av många politiska områden där retoriken skiljer sig kraftigt mellan Sverige och USA. I USA anser uppenbarligen politiker från båda partierna att frihandel är svårt att vinna röster på medans angrepp på frihandel är populära. Frihandelsavtal försvaras med att de underlättar exporten, om de försvaras alls.

Merkantalismen må ha försvunnit från den akademiska nationalekonomin men bland den amerikanska allmänheten lever den och frodas.

Gör det lättare att få vigselrätt

2010-03-14

Idag är det inte helt enkelt att få rätt att viga borgerligt. Länsstyrelsen utser inte hur många som helst utan ett antal de tycker räcker för varje kommun. I Lund finns det t ex 8 vigselförrättare. Dessutom krävs det som borgerlig vigselförrätare att man är villig att viga vem som helst, och kan t ex inte vägra att delta i enkönade äktenskap.

I praktiken är borgerliga vigselförrättare ofta kommunalpolitiker vilket förmodligen är måttligt festligt. I jämförelse är det betydligt lättare för religiös organisation att få vigselrätt för sina präster men även då krävs det en prövning.

Jag ser inte poängen med att det ska vara så svårt att bli vigselförrättare. Jag tycker gott man kan förenkla processen så att folk kan bli vigda av kompisar t ex om de vill det. I USA är det mycket lättare att få vigselrätt, allt som krävs är att man betalar en avgift till den lokala domstolen och skickar in en ansökan i princip, och det verkar ju inte vara några problem. Kyrkor behöver inte ens betala någon avgift för att få vigselrätt.

Jag tycker vi ska införa ett system i Sverige också där alla som ansöker och betalar en ansökningsavgift kan bli vigselförrättare. Det ska inte heller krävas att man är villig att viga vem som helst utan borgerliga vigselförrättare bör ha samma rätt att diskriminera som religiösa vigselförrättare.