Johan Pehrsson och domarna

Johan Pehrsson, Folkpartiets rättspolitiska talesman, gillar inte ett yttrande Lagrådet kommit med. Han vill att polisen ska få drogtesta även barn under 15 år. Det tycker lagrådet inte är en proportionerlig åtgärd.

Johan Pehrsson reagerar med följande blogg-inlägg. Jag citerar en av de intressantaste bitarna:

Det känns världsfrånvänt att ett drogtest av en svensk polis på en misstänkt drogad 14-åring är en för grov kränkning av integriteten jämfört med frihetsvärdet i att avbryta något som de facto är livsförstörande, ja livshotande.

Ja, ni läste rätt, företrädaren för ett påstått liberalt parti tycker det är verklighetsfrånvänt att värna integriteten för barn (notera att lagförslaget också tillåter drogtester av barn yngre än 14) mot tvångsmässiga drogtester. Hans kommentar kring domarnas personliga inställning är också intressant:

Det framstår som om Lagrådet helst av allt skulle vilja avkriminalisera eget bruk. Jag känner inte till dessa aktuella domares historia, men det vore intressant att gräva i hur de agerade på 70- och 80-talet när detta debatterades och vi senare kriminaliserade eget bruk av narkotika.

Varför deras åsikt i frågan om avkriminalisering av narkotikabruk är intressant förklaras inte. Lagrådet hänvisar inte till något sådant ställningstagande utan konstaterar att kroppsbesiktning är ett ganska ingripande ingrepp med tanke på att brottet har ett ganska lågt straffvärde.

Att Lagrådet ska göra denna typ av bedömningar, som bara är rekommendationer, är en del av deras grundlagsstadgade roll. Enligt både regeringsformen och Europakonventionen är människor skyddade mot polisingrepp som är oproportionella. Att Lagrådet kommenterar denna proportionalitetsbedömning är inte konstigt.

Att de ibland avstyrker lagar är inte heller något nytt och inte något Folkpartiet protesterat mot innan vad jag vet. Vi kan också dra oss till minnes att FP gärna attackerade den förra socialdemokratiska regeringen om den ignorerade lagrådet.

Som jag ser det är Lagrådet närmast att jämställa med en domstol. Johan Pehrsson må vara fri att inte dela deras bedömningar men han bör avhålla sig från att behandla domare som politiska motståndare bara för att han inte gillar deras bedömningar. En politiker, speciellt en liberal sådan, bör ha klart för sig att domare har en annan roll än politiker.

Se också Mårten Schultz vars inlägg uppmärksamade mig på Pehrssons skriverier.

Det är inte första gången Johan Pehrsson har hemfallit åt populistiska angrepp på domare. I samband med att HD reviderade gränsen för snatteri uppåt skrev han ett inlägg med rubriken Högsta Domstolen hjälper tjuvligorna. I inlägget kommenteras inte den juridiska analysen med ett ord men däremot framgår det att Pehrsson hade velat få ett annat resultat. Att det inte är ett fullgott skäl att kritisera domstolen torde vara uppenbart för alla.

Annonser

Etiketter: , , , ,


%d bloggare gillar detta: