Uppdatering om statsbudget på bokföringsmässig grund

Jag har på en annan blogg tidigare skrivit ett inlägg om en statsbudget på bokföringsmässig grund.

Det har kommit en SOU som har lämnat ett förslag till ny budgetlag (hittad via Ekonomistas) så jag var nyfiken på att se vad de skriver i frågan.

Det nya förslaget innebär att budgetlagens bestämmelser anpassas till hur den faktiska redovisningen skett enligt riksdagens beslut. Det innebär en ökning av den andel av statsbudgetens inkomster och utgifter som ska redovisas i enlighet med samma praxis som tillämpas i kommuner och företag, dvs på intäkts- repsektive kostnadsmässig grund. Bland annat skrivs det in i lagen att skatter ska redovisas på intäktsmässig grund.

På utgiftssidan finns det en stor post som fortfarande redovisas kassamässigt och det är transferingar. Dessa redovisas mot anslag när utbetalning sker, både idag och enligt det nya förslaget. I själva verket förekommer det redovisning på såväl kostnads-, utgifts som utbetalningsmässig grund enligt förslaget, beroende på vad pengarna används till.

Utredningen teoretiserar egentligen inte valet av redovisningsgrund. Således får vi ingen förklaring til varför staten ska använda tre olika redovisningsmetoder när företag och kommuner är tvingade att använda en speciell metod. Jag förespråkar egentligen inte att staten ska redovisa annorlunda än idag men någon diskussion i frågan kunde vara lämplig. Speciellt kan man undra om det är lämpligt med en sådan blandning av metoder.

Annonser

%d bloggare gillar detta: