Frivillighet enligt liberalismen

Som de flesta torde känna till fästar liberalismen vikt vid människors fria val. Staten bör t ex i normalfallet inte hindra människor att använda sin egendom som de vill om det inte krävs för att skydda andra människors rättigheter som de definieras inom liberalismen. Sedan varierar det vilken vikt man lägger vid fria val mellan olika liberaler. De flesta socialliberaler fäster relativt liten vikt vid det medan mer nyliberalt inriktade fäster stor vikt vid det.

Det leder då till frågan vad liberalismen menar med frivilliga val. Jag tänkte redogöra för hur jag ser på det. Vi kan börja med att klargöra vad som inte menas med att någon utfört en handling ”frivilligt”.

Det är inte ett metafysiskt påstående; det handlar alltså inte om att människor skulle ha en fri vilja i klassisk filosofisk mening. Det är inte heller ett psykologiskt påstående; det handlar inte om vilka mentala processer som föregått beslutet.

Ett frivilligt val är inte heller samma sak som ett val som är opåverkat av yttra omständigheter eller andra människor. Även om jag blivit övertalad att köpa något har jag ändå gjort ett frivilligt val att köpa det.

Ett frivilligt val förutsätter inte heller att det finns några reella alternativ jag kunde valt istället. Även om någon t ex måste ta ett visst jobb för att undvika att svälta (eftersom det inte finns några andra jobb) gör det inte valet att ta jobbet ett dugg mindre frivilligt.

Ett frivilligt val är heller inte samma sak som ett klokt val. Visserligen tror jag människor oftast är de bästa bedömmarna av sitt eget bästa men det ingår inte i definitionen av fria val att de också måste vara kloka.

Ett fritt val är ett val man inte blivit tvingad till av någon annan eller lurad till av någon skulle vara en enkel definition av frivillighet.

Är det en bra definition? Jag tycker så klart det. I grunden är det ett moraliskt axiom som inte måste motiveras i termer av andra ställningstagande men man kan fundera på om den är konsistent med andra aspekter av min moraliska intuition.

Att även val som man varit ”tvingad” till av omständigheterna räknas som frivilliga kan vid en första anblick verka problematiskt. Inte har arbetare i u-länder med hälsofarliga jobb gjort ett frivilligt val på samma sätt som jag gör när jag väljer vilka livsmedel jag ska köpa?

Men det finns faktiskt en poäng med definitionen även i det här fallet. För om vi med våld försöker hindra dem från att ta de här jobben, t ex genom att införa tullar på varor tillverkade under osäkra förhållanden, bör vi då räkna med att arbetarna får det bättre eller sämre? Sämre, enligt min mening. Man bör utgå från att de gjorde det bästa valet under omständigheterna. Tar vi bort det får de välja ännu sämre alternativ. Detta säger givetvis inget om att vi inte kan hjälpa dem genom att ge dem nya alternativ som de inte hade förut.

Annonser

Etiketter: , ,


%d bloggare gillar detta: