Archive for april, 2010

WTF?

2010-04-30

Belgiens underhus har röstat för att förbjuda burka. I sig är det ett inte helt ovanligt uttryck för moralpanik med främlingsfientliga inslag. Men vad som slog mig i DNs artikel om det var att inte en enda ledamot i underhuset som röstade mot förbudet.
Det är nästan lite imponerande att nå sådan enighet kring ett så idiotiskt förslag.

Frågan är hur länge det dröjer innan liknande förslag blir populära i Sverige. Än så länge har det bara drivits av enskilda politiker men jag tror det kommer komma fler sådana krav. Redan har centerpartistiska riksdagsledamöter motionerat om det i riksdagen och en före detta folkpartistisk riksdagsledamot tycker också det är en bra idé.

Jag hyser den pessimistiska uppfattningen att rädslan för invandrare, speciellt muslimer, är vitt utbredd i de svenska folklagren. Jag tror det finns goda möjligheter för politiska entreprenörer att vinna röster på denna frågan. Sverigedemokraterna gör sitt bästa men de har flera nackdelar, som deras synnerligen bruna förflutna och deras politik inte upplevs som komplett. De etablerade partierna skulle kunna nå större framgångar tror jag. FP har ju visat vissa tendenser i den riktningen så de kanske tar lärdom av Belgien.

Annonser

500%=500 ggr?

2010-04-28

Ser Vetenskapens Värld på nätet. Ett roande översättningsfel var att en gubbe pratade om ”five hundred percent” som sedan översattes till 500 gånger.

Kanske bör SVT anlita översättare som kan procenträkning när de ska göra undertexterna till vetenskapliga program.

Värna yttrandefriheten

2010-04-28

Yttrandefriheten är ofta aktuell i politiska diskussioner. I Sverige har vi en rätt omfattande yttrandefrihet men det är inget vi kan ta för givet. Många europeiska länder har betydligt fler restriktioner.

Ett rättsfall från Storbritannien illustrerar detta. (I korthet så har en brittisk man blivit fälld för att att spridit broschyrer som kritiserar religioner.) Storbritanniens absurda förtalslagstiftning har ju också varit i nyheterna nyligen.

Det kan vara värt att tänka på detta när yttrandefrihetsfrågor behandlas inom EU. Således är förslag som att censurera internet för att stoppa barnpornografi inte bara förkastliga i sig, vi bör motsätta oss att EU ges beslutanderätt inom yttrandefrihetsområdet alls.

Ett klargörande om liberalism

2010-04-21

Liberalism säger att under många omständigheter ska du få göra som du vill. Men under vilka omständigheter kan man göra undantag från denna princip? Om man är socialliberal så verkar svaret vara ”när som helst” så låt oss ignorera dem och fundera på mer ideologiska svar.

En missuppfattning är att liberalismen säger att allt beteende som skadar tredje person kan förbjudas. Det är fel vill jag påstå, eller åtminstone oklart formulerat. Endast om man väljer en väldigt restriktiv definition av skada kan denna åsikt förenas med liberalismen. Om allt beteende som andra personer själva upplever som negativt kan förbjudas då finns det inget utrymme för principiell liberalism alls. Bara att någon föreslår ett förbud skulle kunna användas som bevis för att de påverkas negativt av beteendet i fråga och alltså kan vi förbjuda det. Inte ens rättigheter som yttrandefriheten skulle kunna få ett principiellt försvar.

Man ska inte blanda ihop nationalekonomers externalitetstänkande med liberalismens rättighetstänkande.

Istället säger liberalism att något kan förbjudas om det kränker andra personers rättigheter som de formuleras i liberalismen. Dessa rättigheter handlar t ex om att du har rätt till att inte bli misshandlad så jag får inte slå dig även om jag vill. Däremot finns det ingen rättighet att inte känna sig kränkt så det är inte okej att förbjuda mig att förolämpa din religion.

Arrestera Johan Norberg!

2010-04-19

Johan Norberg attackerar påven i en kolumn i Metro. Det har jag inget principiellt emot, påven är en politiker och får finna sig i kritik. (Jag har bara reagerat på hur massmedia som ska vara neutral skildrat skandalen.)

Jag tänker inte försvara påven moraliskt eller diskutera om faktabeskrivningen Norberg gör är korrekt.

Däremot tänker jag kritisera Norberg för hans grumliga juridiska analys. Låt oss anta att Norbergs beskrivning är korrekt, Ratziner uppmanade sina underordnade att inte polisanmäla övergrepp. (Det ska noteras att katolska kyrkan förnekar den beskrivningen.) Har han då begått ett brott?

Norberg påstår det. Men han konkretiserar inte ens vilken rättsystems lagar han pratar om. En jurist skulle kanske kunna säga hurvida Ratzingers handlande hade utgjort skyddande av brottsling enligt svensk lag, jag vet inte. Man måste dessutom fråga sig om svensk lag är tillämplig, den påstådda handlingen begicks ju inte i Sverige.

Jag tänker inte spekulera i frågan, bara konstatera att det Johan Norberg borde förklara hur han tänkt.

Men kanske avser han inte att svensk lag ska tillämpas. I så fall bör han precisera vilket annat rättssytem han avser bör tillämpas och varför påvens agerande utgör ett brott under det rättssystemet. Om han tänker på internationell rätt kan även jag som icke-jurist säga att han är ute och cyklar. Det hade förmodligen inte gått att åtala Ratzinger under internationell rätt även om han planlagt och beordrat varenda övergrepp som begåtts av präster. Än mindre kan han åtalas för att inte ha polisanmält dem i efterhand.

Att ospecifikt säga att ”skyddande av brottsling är olagligt” är inte en juridisk analys. Juridiska definitioner behöver inte överrensstämma med den vardagliga. T ex är det normalt fullt tillåtet att avstå från att anmäla brott du får reda på i efterhand även om det bidrar till att en brottsling går fri.

Med Johan Norbergs nivå på juridisk analys skulle jag kunna säga att vi bör arrestera Johan Norberg själv. Varför? Jo, han har ju uppmanat till frihetsberövande av påven och att anstifta till frihetsberövande är olagligt.

Norbergs artikel påminner mig om en del amerikanska advokatserier man kan se ibland där åklagaren använder sig av kreativa juridiska teorier och tveksamma lagtolkningar för att komma åt ”the bad guys”. Det antas att publiken ska heja på åklagaren men jag reagerar tvärtom. Att även människor vi ogillar bara ska dömas i enlighet med lagens bestämmelser är en viktig liberal princip och jag gillar inte avsteg från den ens i fiktionens värld. Än mindre uppskattar jag det när folk föreslår att vi ska frångå den i verkligheten.

Ännu mer spekulativt om katolska sexövergrepp

2010-04-13

Som jag tidigare skrivit är jag kritisk mot de som påstår att celibatkravet för katolska präster har bidrgit till sexuella övergrepp mot barn.

Men det är inte bara kritiker till katolska kyrkan som spekulerar fritt kring orsaken till övergreppen. En kardinal har nyligen skyllt på homosexualitet som orsak till övergreppen.

Det är tyvärr konsistent med en reaktion jag har stött på från fler katolska kommentatorer.

Den katolska kyrkan i Sverige har uttryckt att uttalandet var ”olyckligt”. Det är bra att de tar avstånd från det men jag tänker vara så cynisk att jag inte tror uttalandet var ett misstag.

Snarare tror jag det är ett osmakligt försök att avleda uppmärksamheten från sina egna problem genom att angripa en minoritetsgrupp. Jag har tyckt att en del av rapportering i massmedia om sexövergreppen har varit så klart anti-katolskt att jag nästan tyckt synd om katolikerna. Men sådana här uttalanden dämpar den sympatin effektivt.

Beror illegal fildelning på hjärnans struktur?

2010-04-10

Ja, det är i varje fall vad en debatt artikel i Sydsvenskan av rättssociologen Håkan Hydén verkar säga.

Nu är det ju i någon mening trivialt riktigt att hjärnans struktur avgör att illegal fildelning förekommer. Det är i hjärnan som vårt tänkande sker och alltså skulle vi med en annorlunda struktur på hjärnan förmodligen tänka och agera annorlunda. Speciellt lustig är följande paragraf där han beskriver två amerikanska forskares teori:

”Deras svar utgår från kopplingen mellan vårt nervsystem och hur vi tänker och omsätter tanke till handling. Idén är att vårt beslutsfattande styrs av en kombination av den genetiska organisationen av vår hjärna och influenser från de fysiska, sociala och kulturella miljöer vi lever i, och att dessa även formar vår förmåga att skapa externa institutioner, exempelvis lagen.”

Man undrar lite vad konkurrerande teorier utgår ifrån. Att vårt beteende inte styrs av en kombination av ”den genetiska organisationen av vår hjärna och influenser från de fysiska, sociala och kulturella miljöer vi lever i”? Visst finns det personer som fortfarande tror vi tänker med hjärtat men det var nog inte dem Hydén avsåg att bedriva polemik med.

Snarare menar han att upphovsrättsbrott beror på en medfödd och oföränderlig struktur hos hjärnan som bara låter oss associera äganderätt med fysiska ting. Vidare kommer denna struktur göra det meningslöst med strängare lagar mot illegal fildelning eftersom de inte kommer respekteras.
(more…)

Spekulativt kring katolska prästers sexövergrepp

2010-04-07

Sydsvenskan har idag en översatt artikel av Ian Buruma på ledarplats.

Den kritiserar med all rätt påvens försök att skylla katolska prästers övergrepp på sekulariseringen men dess egna försök att ge förklaringar framstår inte som ett dugg mindre spekulativa.

Buruma delar en grundpremiss med påven, nämligen att övergrepp har varit vanligare efter sekulariseringens genombrott än tidigare. Det skulle jag vilja se bevis för innan jag tror på. Att man pratade minder om sexuella övergrepp förr i tiden, när det var mer skambelagt, betyder inte att det förekom mer sällan än nu.

Samma sak skulle man kunna säga om Burumas försök att förklara varför övergreppen skett i rika länder och inte i fattiga. Det är inte uppenbart att det är en verklighetsbeskrivning som stämmer.

Som i princip varenda tidningsartikel i frågan tar Buruma upp frågan om celibatkravet bidragit till problemet. Han anser att det gjort det men lyckas inte belägga det. För det första presenterar han inga bevis för att katolska präster skulle vara mer benägna att begå sexövergrepp än andra män i samhälet.

Man måste tänka på att det finns väldigt många katolska präster sammanlagt i världen så att man lyckats hitta ett numerärt betydande antal som begår övergrepp totalt sett är inte särskilt förvånande. Men även om man accepterar att katolska präster skulle vara överrepresenterade bland förövarna så kan man ifrågasätta celibiteten som förklaring.

Att de skyldiga prästerna skulle bli så frustrerade över att inte få ha sex att de bestämmer sig för att våldta barn är så klart möjligt men knappast bevisad. Man måste då också förklara varför prästerna just väljer att inrikta sig på barn och ungdomar, istället för att ägna sig åt andra sexuella relationer om de finner celibatkravet så betungande. Jag tror att de präster som väljer att ha sex med barn istället för med vuxna när de begår sina snedsteg inte gör det för att barn var de enda sexualpartners de kunde hitta. Jag tror deras sexuella preferenser är annorlunda än normalsmannens.

När Buruman sedan påstår att ”Katoliker har ofta varit mer toleranta inför hyckleri än protestanter. ” så låter det mer som pamfletteri än seriös analys.

Nu har jag lite grann lekt djävulens advokat i det här inlägget (ja, ni visste att jag var tvungen att arbeta in det uttrycket). Jag tror nog katolska kyrkan har haft ett reellt systematiskt problem med hur de hanterat ärenden om sexövergrepp, inte bara ett antal enskilda rötägg bland prästerna. Men då ska kritiken riktas mot det, inte mot aspekter av kyrkans personalpolitik som vi icke-medlemmar inte har med att göra.

Ett exempel på en dåligt formulerad lag

2010-04-02

Det är som ni säkert vet snart påsk. I Sverige, liksom i många andra länder med en kristen historia, är det en lagstadgad högtid. Lagen som anger de allmänna helgdagarna heter märkligt nog ”Lag om allmänna helgdagar” och kan läsas t ex på riksdagens hemsida.

I den definieras påsksöndagen som söndagen närmast efter den första fullmånne som infaller på eller efter den 21 mars. Det är ett exempel på ett dåligt sätt att skriva en lag eftersom den fullmåne man tänker på inte är den verkliga fullmånen.

Det är istället en teoretisk fullmåne som räknas fram i enlighet med ett påvligt beslut från 1500-talet. Oftast överrensstämmer den resultatet om man använt den rikitga fullmånen men inte alltid.

För en läsare av lagen finns det inget sätt att veta det om man inte redan är bekant med hur påsken beräknas eller läser förarbetena. Sådana missledande lagtexter bör undvikas.

Dessutom tycker jag det är osnyggt att inte själva lagen innehåller beräkningsmetoden för påsk, vilket för övrigt inte förarbetena heller gör. Jag tycker det borde finnas en bilaga där man anger hur denna tänkta fullmåne ska beräknas. Att behöva konsultera helt icke-officiella källor för att kunna tolka lagen känns fel.