Beror illegal fildelning på hjärnans struktur?

Ja, det är i varje fall vad en debatt artikel i Sydsvenskan av rättssociologen Håkan Hydén verkar säga.

Nu är det ju i någon mening trivialt riktigt att hjärnans struktur avgör att illegal fildelning förekommer. Det är i hjärnan som vårt tänkande sker och alltså skulle vi med en annorlunda struktur på hjärnan förmodligen tänka och agera annorlunda. Speciellt lustig är följande paragraf där han beskriver två amerikanska forskares teori:

”Deras svar utgår från kopplingen mellan vårt nervsystem och hur vi tänker och omsätter tanke till handling. Idén är att vårt beslutsfattande styrs av en kombination av den genetiska organisationen av vår hjärna och influenser från de fysiska, sociala och kulturella miljöer vi lever i, och att dessa även formar vår förmåga att skapa externa institutioner, exempelvis lagen.”

Man undrar lite vad konkurrerande teorier utgår ifrån. Att vårt beteende inte styrs av en kombination av ”den genetiska organisationen av vår hjärna och influenser från de fysiska, sociala och kulturella miljöer vi lever i”? Visst finns det personer som fortfarande tror vi tänker med hjärtat men det var nog inte dem Hydén avsåg att bedriva polemik med.

Snarare menar han att upphovsrättsbrott beror på en medfödd och oföränderlig struktur hos hjärnan som bara låter oss associera äganderätt med fysiska ting. Vidare kommer denna struktur göra det meningslöst med strängare lagar mot illegal fildelning eftersom de inte kommer respekteras.

Kan detta stämma? Nu är jag inte neurovetare eller rättssociolog, och mer relevant så är jag inte inläst på någon av områdena i någon nämnvärd utsträckning. (För att illustrera min mentala bild av rättssociologin kan jag nämna att jag finner det väntat att en rättssociolog argumenterar mot hårdare straff och oväntat att han använder ”biologistiska” argument.) Jag bör alltså uttala mig med stor försiktighet men ändå tycker jag artikeln väcker vissa frågor.

Själva teorin att vi har en medfödd känsla för äganderätt kopplad till fysiska ting är onekligen intressant (och kanske hoppingivande för en liberal.) Hur välbelagd är den? Läser man artikeln noggrant framgår det inte om det finns några bevis för den eller om det bara är en spekulativ hypotes. Lite jämförande antropologi vore intressant för att börja svara på den frågan. Har det funnits samhällen utan någon som helst äganderätt till saker? Jag har ingen aning. Låt mig bara notera att de kommunistiska staterna nog inte var sådana exempel, de hade alla så vitt jag vet någon form av privat äganderätt, om än inte till fabriker och företag.

Vidare menar artikeln att denna känsla för äganderätten är begränsad till materiella ting och inte kan utsträckas till intellektuell egendom. Det är också intressant. Frågan är dock om artikeln menar att det är omöjligt att utsträcka denna känsla till intellektuell egendom eller om det bara inte kommer lika lätt. Förmodligen det senare. Det är ju lätt att ge exempel på personer som just verkar göra ett sådant jämställande. Jag tänker på de politiker som försvarar lagarna mot fildelning t ex. Vissa formuleringar i artikeln antyder att Hydén själv ska räknas till den gruppen som ser illegal fildelning som stöld vilket onekligen är intressant.

Återigen är frågan vad bevisningen är för denna onekligen intressanta teori. Är man ekonomiskt antstruken som jag är kan man nämligen lätt tänka sig alternativa teorier till varför illegal fildelning är populärare än stöld. En är att risken att åka fast är mindre. Om man föredrar mindre cyniska förklaring kan man tänka sig att det är någon sorts implicit rättsekonomiskt resonemang som ligger bakom. Det kostar ju i princip ingenting att framställa ytterligare ett exemplar av musikfiler eller filmer och då finns det ett effektivitetsargument för att de bör ha priset noll.

I artikelns sista bit dras några slutsatser av den presenterade teorin. En är att hårdare tag inte kommer få den illegala fildelningen att minska. Det följer dock inte från det föregående. Jag tycker nog det finns rätt klara bevis för att avskräckning i form av straff fungerar i viss utsträckning. Om risken för att åka fast var tillräckligt stor tror jag lagen hade följts även om man inte respekterade den. Däremot kommer det kanske risken att åka fast för illegal fildelning fortfarande vara så liten att hårdare straff inte får någon praktisk effekt i det här fallet.

En annan möjlighet för att bekämpa den illegala fildelningen är tekniska lösningar, alltifrån kopieringsskydd till internetcensur. Dessa kräver inte någon respekt hos medborgarna för lagen för att fungera. Nu är det kanske osannolikt att dessa skulle fungera så bra att de kan stoppa upphovsrättsbrott men det är inte ett resonemang som återfinns i Hydéns artikel.

Nu har jag skrivit en kritisk analys som är nästan lika lång som artikeln i sig men det betyder inte att jag tyckte den var ointressant eller dålig. Jag tycker tänkarna den framför är väldigt intressanta och jag är nyfiken på om jag kan hitta mer akademiska diskussioner av dessa teorier.

Annonser

Etiketter: , , ,


%d bloggare gillar detta: