Ett klargörande om liberalism

Liberalism säger att under många omständigheter ska du få göra som du vill. Men under vilka omständigheter kan man göra undantag från denna princip? Om man är socialliberal så verkar svaret vara ”när som helst” så låt oss ignorera dem och fundera på mer ideologiska svar.

En missuppfattning är att liberalismen säger att allt beteende som skadar tredje person kan förbjudas. Det är fel vill jag påstå, eller åtminstone oklart formulerat. Endast om man väljer en väldigt restriktiv definition av skada kan denna åsikt förenas med liberalismen. Om allt beteende som andra personer själva upplever som negativt kan förbjudas då finns det inget utrymme för principiell liberalism alls. Bara att någon föreslår ett förbud skulle kunna användas som bevis för att de påverkas negativt av beteendet i fråga och alltså kan vi förbjuda det. Inte ens rättigheter som yttrandefriheten skulle kunna få ett principiellt försvar.

Man ska inte blanda ihop nationalekonomers externalitetstänkande med liberalismens rättighetstänkande.

Istället säger liberalism att något kan förbjudas om det kränker andra personers rättigheter som de formuleras i liberalismen. Dessa rättigheter handlar t ex om att du har rätt till att inte bli misshandlad så jag får inte slå dig även om jag vill. Däremot finns det ingen rättighet att inte känna sig kränkt så det är inte okej att förbjuda mig att förolämpa din religion.

Annonser

Etiketter: ,


%d bloggare gillar detta: