Archive for maj, 2010

Okej då, en liten fundering

2010-05-31

En fråga som ofta dyker upp när man kritiserar Israel är varför just Israel får så mycket uppmärksamhet. Varför kritiserar man inte Sri Lanka eller engagerar sig i Darfur, där dör ju många fler människor? Ofta används det för att försvara Israel från kritik men ibland väcks frågan även av av andra som Rasmus Fleischer.

Det är en intressant fråga i sig och det finns tillfällen där den bör diskuteras. Således är det fullständigt rimligt att människor som engagerar sig för att stoppa konflikter på andra håll i världen påpekar att dessa konflikter också bör uppmärksammas. Och det kan t ex vara intressant att spekulera i vetenskapliga sammanhang om i vilken grad antisemitism ligger bakom Israel-kritiken, även den icke-antisemitiska*.
(more…)

Annonser

Jag har inget originellt att säga..

2010-05-31

om Israels bordning av det turkiska fartyget. Låt mig ändå instämma i kören av fördömanden och krav på utredningar.

Som jag förstått det är det klart att Israel bordade fartyget på neutralt vatten. Det internationella samfundet kan inte tillåta sådana unilaterala aktioner från enskilda stater. Israels agerande är tydligen ett brott mot folkrätten. Sättet folkrätten upprätthålls på är att andra stater reagerar på brott mot den och det bör ske här.

Uppdatering: Jag känner att det blev ett lite för juridiskt perspektiv här. Folkrätten är visserligen viktig. Inte så mycket för att den har någon moralisk legitimitet i sig utan för att det skulle skapa problem om stater bara kunde ignorera den hur som helst.

Det viktiga är det moraliska perspektivet. Israels blockad är orättfärdig och att upprätthålla den till priset av människoliv är ännu orättfärdigare.

En gammal bok om mänsklig arvslära

2010-05-28

Jag läste nyligen en engelsk översättning av en av Gunnar Dahlbergs böcker, med titeln ”Race, Reason and Rubbish”. Gunnar Dahlberg var den andra genereldirektören för Statens rasbiologiska institut, så här i efterhand mest känd för att förespråkat sterilisering av mentalt handikappade och andra.

Boken är utgiven i England 1942 och har undertiteln: ”an examination of the biological credentials of the Nazi creed.” Som titeln antyder låg det engelska intresset i den kritiska granskning av nazistisk rasbiologi och andra pseudo-vetenskapliga rasistiska teorier som boken innehåller. Boken avslutar t ex med ett kapitel om anti-semitism där Dahlberg förklarar hur vetenskapligt ogrundad den är och moraliskt fördömer den.

Boken är till största delen emellertid en lärobok i humangenetik som förklarar Mendel’s lagar, vad kromosomer är osv utifrån kunskapen i början i 40-talet. Det är rätt mycket som är sig likt i dagens läroböcker men vissa skillnader finns så klart. Således har människan 48 kromosomer, inte 46 som i dagens läroböcker.

Politiskt sett är diskussion av sterilisering och eugenik mer positiv än vad man skulle finna i dagens läroböcker. Ändå är den inte lika positiv som jag väntade mig. Boken bedriver egentligen ingen propaganda för eugenik. Snarare förhåller den sig vetenskapligt neutral till politiska förslag som idag inte skulle tas på allvar i den offentliga debatten.

Är det mer okej att förolämpa påven än Muhammed?

2010-05-28

Den intressanta frågan väcker Johan Ingerö i ett blogginlägg. Bakgrunden är en teckning som en socialdemokratisk tidning, Tvärdrag, publicerat där påven (eller snarare en person i påvedräkt) citerar Jesus’ ord om att låta de små barnen komma till honom, samtidigt som han har en tydlig erektion. Johan Ingerö har också valt att JK-anmäla teckningen för att få prövad var gränsen för hets mot folkgrupp går.

JK har tidigare valt att väcka åtal mot Skånepartiet för affischer som visar Muhammed (eller en person som ska föreställa honom) och hans nioåriga brud Aisha, tillsammans med texten: ”Han 53 och hon 9. Är det sådana bröllop vi vill se i Skåne?”

Man kan diskutera om det är rätt taktik att anmäla till JK för att få lagen prövad när man inte själv gillar lagen. (Vissa gillar det inte alls.) Själv tycker jag det varit bättre om Ingerö själv hade valt att rita en karikatyr av påven för att få lagen prövad.

Finns det någon relevant skillnad mellan de båda teckningarna? Det finns givetvis en skillnad så till vida att Skånepartiets affisch är ett led i en osmaklig kampanj som utnyttjar fördomar mot invandrare för grumliga politiska syften medan Tvärdrags bild är en kritik av katolska kyrkan för odiskutabla brister i dess hantering av fall av sexövergrepp.

Men det är en moralisk skillnad, det kan knappast vara relevant för den juridiska bedömningen. Tvärdrags redaktör Daniel Suhonen hänvisar till att muslimer är en mer utsatt grupp än katoliker i Sverige. Det må vara relevant moraliskt men jag hoppas inte juridiskt.

Ser man bara till själva teckningarna tycker jag de är ganska likvärdiga. I båda fallen kritiseras en viktig religiös ledare som av sina anhängare anses ha direkt vägledning från gud. Kritik mot den religiösa ledaren används i båda fallen som ett verktyg för att kritisera bredare delar av religionen. I båda fallen rör kritiken till och med samma sak, nämligen sexövergrepp som företrädare för religionen begått.

I inget av fallen sägs det direkt att alla katoliker eller muslimer skulle vara pedofiler. Visst kan man göra andra distinktioner mellan teckningarna men det känns som för subjektivt för att basera en juridisk åtskillnad på.

Har kungen ett efternamn

2010-05-26

Att kungen inte har något efternamn får man ibland höra, nu senast i DN.

Det verkade lite kuriöst så jag gjorde en snabb koll i namnlagen. Där står det i varje fall inget om att den inte skulle gälla för kungahuset. Någon annan lag som skulle innehålla något särskilt undantag för kungahuset kan jag inte heller vid en snabb sökning hitta.

Jag misstänker att det är en fråga där kungahus”experterna” pratar i nattmössan juridiskt sett. Och ser man det i icke-juridisk bemärkelse är det klart att kungahuset har ett efternamn i dagligt tal, nämligen Bernadotte.

Uppdatering: Även mer seriösa källor ger bilden av att kungen inte har ett efternamn så jag tog en ny titt i namnlagen. Det finns givetvis en stark europeisk tradition av att kungar inte har efternamn. Och i passen för kungligheter står säkert inte något efternamn.

Vid en noggrannare genomläsning framstår det som att namnlag utgår från att föräldrarna till ett barn alltid har efternamn, gemensamt eller två olika. Vad man ska göra om föräldrarna inte har efternamn står det egentligen inget om. Men jag är ändå inte övertygad om att den kan tolkas som att kungligheter inte har ett efternamn. Och att Westling skulle förlora sitt efternamn när han gifter sig ser jag inte heller stöd för enligt lagens bokstav.

Uppdatering 2: Det verkar som om jag hade både rätt och fel. Se mitt senare inlägg.

Recension: John Dickson Carr-a Critical Study

2010-05-26

Jag har läst en bok av S.T. Joshi som är en studie av John Dickson Carrs böcker.

Den är intressant för alla som gillar deckarlitteratur. Det allra viktigaste i Carrs böcker, de finurliga intrigerna, ägnas inte någon djuplodande studie, men andra aspekter av Carrs skrivande analyseras. Således analyseras hans språk, berättarstruktur, hans karaktärsteckning och vilka politiska och religiösa åsikter han ger uttryck för i sina böcker.

Joshi tar upp både Carrs styrkor och svagheter. Som han skriver var inte karaktärsteckning någon stark sida för Carr t ex. Men på att konstruera finurliga intriger är han nog oöverträffad.

Det slår mig när jag läser boken att en anledning till att jag gillar hans böcker så mycket kan vara att Carr hade en likande litteratursyn som jag. Han såg sina böcker som ren underhållning utan någon djupare mening. T ex så är hans konservativa (eller reaktionära) politiska åskådning klar för den som läst många av hans böcker men det är en bisak i böckerna.

Själv har jag också den något kontroversiella åsikten att litteratur är till nästan uteslutande för förströelse, inte för att göra oss till bättre människor. Stor litteratur, som Shakespeare, är litteratur som lyckats roa många, mycket. Således är jag klart villig att räkna Carr till världslitteraturens giganter.

Intressant studie men vissa frågetecken finns

2010-05-20

SVT rapporterar om en studie som bestås belägga att utseende och kön spelar roll för vilka straff som döms ut i domstolar. Förvisso är det ett intressant resultat men jag vill resa vissa frågetecken.

För det första är det troligen stor skillnad på att bedöma ett fall genom att läsa om det och titta på bilder och att ta ställning i domstol. Man ska alltså visa viss försiktighet i att generalisera resultatet till verkliga domar. Man kan säga att ett vetenskapligt problem är att man antingen kan låta folk bedöma påhittade situationer där man kan kontrollera att könet är den enda skillnaden mellan förövarna eller så kan man studera hur det döms i verkliga fall, men då kan det finnas skillnader mellan de åtalade som inte kan observeras i forskningsmaterialet. Både metoderna behövs alltså för att komplettera varandra.

En annan fråga är hur stora effekterna är. Har de någon praktisk betydelse? Att SVT inte skriver något om det förtar förmågan att bedöma hur intressant resultatet är.

Uppdatering: Jag har nu skummat avhandlingen. Effekterna är, om de kan generaliseras till verkliga fall, stora nog för att vara intressanta.

Subventionera bilar för att hjälpa miljön?

2010-05-19

Det är inte alltid lätt att bedriva miljöpolitik. Dels vill man att politiken ska vara effektiv, dels ska den vara så populär att man kan få igenom den i riksdagen och helst vinner röster på den.

Centern har kommit med ett förslag som nog kan vara populärt men som det är mer tveksamt att det är effektivt. De vill subventionera köp av elbilar.

Man kan vid en första anblick tycka det är en absurd idé subventionera biltillverkningen för att gynna miljön. Och i en ekonomisk analys kan man säkert också komma fram till den slutsatsen om man är ute efter det bästa alternativet. Rimligtvis är det effektivare att beskatta alla bilar och beskatta elbilar mindre än andra bilar.

Men nu är det kanske inte genomförbart att beskatta bensin så mycket som det vore optimalt. (Jag understryker kanske.) Då kan man tänka sig att det är bättre att subventionera det alternativ som är mindre dåligt för miljön. I den mån man får folk att byta från bensin- eller dieselbilar till elbilar har man gjort en vinst för miljön, i den mån man får folk att köpa bilar som inte annars skulle gjort det är det en förlust.

Det är rimligen också sådana tankegångar som ligger bakom när folk vill subventionera kollektivtrafik av miljöskäl.

Snart även för tolvåringar

2010-05-18

Det är en intressant artikel i dagens Sydsvenskan om JK-kritik mot Lunda-polisen för hur de hanterade ett fall där en 16-årig flicka misstänktes för ringa narkotikabrott och tvingades klä av sig naken för att visiteras. (Inga bevis hittades och hon åtalades inte.)

Visst är det tur att även barn under 15 år snart kan råka ut för samma sak? Tacka Beatrice Ask, Johan Pehrson och kollegor för det.

Och här är JK:s beslut.

Annals of bad translation

2010-05-16

Har just sett Poirot på tv. En parlamentsledamot vars fru är misstänkt utbrister att han ska ”ask a question in the House about the police’s bullying methods.” (Eller något liknande.)

Översättningen blir ”jag ska fråga de andra om polisens metoder”. Uppenbarligen har översättaren tolkat det som att parlamentsledamoten ska fråga den andra i huset om deras åsikt, inte att han ska ställa en interpellation i underhuset dvs House of Commons.