Okej då, en liten fundering

En fråga som ofta dyker upp när man kritiserar Israel är varför just Israel får så mycket uppmärksamhet. Varför kritiserar man inte Sri Lanka eller engagerar sig i Darfur, där dör ju många fler människor? Ofta används det för att försvara Israel från kritik men ibland väcks frågan även av av andra som Rasmus Fleischer.

Det är en intressant fråga i sig och det finns tillfällen där den bör diskuteras. Således är det fullständigt rimligt att människor som engagerar sig för att stoppa konflikter på andra håll i världen påpekar att dessa konflikter också bör uppmärksammas. Och det kan t ex vara intressant att spekulera i vetenskapliga sammanhang om i vilken grad antisemitism ligger bakom Israel-kritiken, även den icke-antisemitiska*.

Till skillnad från vissa Israel-kritiker tror jag inte förklaringen ligger i att Israel är en demokrati och att man därför förväntar sig mer av Israel. Jag tror överhuvudtaget det är meningslöst att försöka hitta något sorts ”objektivt” skäl till att Israel-Palestina bör uppmärksammas mer än andra konflikter. Jag tror flera faktorer spelar in, vissa långt ifrån trevliga.

Men jag anser frågan irrelevant i själva Israel-debatten. Det är få som engagerar sig i politiken i någon sorts strikt proportion till hur allvarlig frågan är. Det är en massa faktorer, som slumpen, hur personligt berörd man är, hur rolig en fråga är att debattera osv som påverkar hur man engagerar sig. Själv skrev jag t ex ett inlägg för ett tag sedan om att lagen om allmänna helgdagar var dåligt formulerad. Det är inte den allvarligaste politiska frågan i svensk politik på länga vägar men jag skrev det för att jag tyckte det var roligt.

Normalt sett möts inte inlägg i politiska frågor av att svaret att man borde koncentrera sig på andra viktigare frågor. (Israel-debatten och frågan om monarki är de enda debatter där det regelbundet sker som jag kan komma på.) Enligt det synsättet borde vi alla bara ägna oss åt att debattera en enda fråga som råkar vara viktigast. (Darfur kanske? Eller möjligtvis hur vi uppnår hög tillväxt.)

Israel må kritiseras mer än andra stater i vissa kretsar för sina brott. Men det ser jag som inte särskilt viktigt. Det viktiga är om kritiken är korrekt. Att Israels-försvarare hellre vill diskutera något annat än det är kanske talande.

*Det kan låta motsägelsefullt men är det inte. Man måste skilja på om kritiken är antisemitisk, vilket är en fråga som måste bedömas utifrån vad som faktiskt sägs, och det bakomliggande motivet till att kritiken framförs. Och för tydlighetens skull menar jag snarare att den internationella kritiken från arabvärlden och dess allierade drivs av antisemitism, snarare än att det skulle vara en viktig faktor i den svenska debatten.

Annonser

Etiketter: , ,


%d bloggare gillar detta: