Archive for juni, 2010

Kommentar till ”Brott ska inte löna sig”

2010-06-21

I dagens Sydsvenskan finns det en artikel av den moderata riksdagsledamoten Mats G Nilsson som vill förbjuda brottslingar från att tjäna pengar på att berätta om sina brott.

Eftersom artikeln diskuterar amerikansk rätt och speciellt amerikansk författningsrätt, en av mina hobbies, vill jag ge en liten kommentar.

Lagarna som Nilsson beskriver, som förbjuder brottslingar att tjäna pengar på att berätta om sina brott, kallas för Son of Sam lagar. Nilsson tar upp dess författningsenlighet och de har mycket riktigt prövats i ett domslut från HD. I detta mål, Simon & Schuster v. Crime Victims Board fanns New Yorks utformning av lagen vara en otillåten kränkning av yttrandefriheten.

New Yorks lagstiftning innebar att man inte fick betala någon direkt för att berätta om sina brott i en bok. Istället la delstaten beslag på pengarna under en femårsperiod. Brottslingens borgenärer, t ex folk som tilldöms skadestånd, kunde få ersättning från dessa beslagtagna pengar.

HDs resonemang tar som utgångspunkt att lagen lägger speciella bördor på vissa typer av litteratur baserat på innehållet i den. Förlag som vill ge ut böcker om verkliga brott kommer nämligen få det svårare eftersom de inte kan använda finansiella incitament för vissa uppgiftslämnare och författare. Detta ger prima facie ett argument för att lagen otillåtet inskränker yttrandefriheten.

New York försvarade lagen med att staten har ett intresse av att brottslingar kompenserar sina offer. Det höll HD med om men ansåg inte att lagen var utformat på ett adekvat sätt. Den var alldeles för omfattande och täckte t ex fall när alla skadestånd betalats för länge sedan eller alla preskriptionstider gått ut.

Intressant nog hade New York vunnit i båda de lägre instanserna men i HD vann Simon & Schuster enhälligt. Domslutet har inte lett till att Son of Sam-lagar avskaffats men de har skrivits om.

Annonser

En hypotes kring fika

2010-06-16

Varför är varma drycker (te och kaffe) populärast till fika när vi dricker kalla drycker till de flesta andra måltider? Varför dricker vi inte t ex saft som barn gör när de fikar.

Min hypotes är helt enkelt att man vill ha en ursäkt att dricka långsamt och därmed kunna ta en lång fikapaus. Vid riktiga måltider tar själva ätandet så pass lång tid att man inte behöver några ursäkter för att dra ut på förfatandet.

Några bättre förslag

2010-06-09

Annica Östberg ska få vara sommarpratare. Det tycker jag är ett märkligt val. Det måste finnas intressantare mördare som kan sommarprata.

Varför inte Anders Eklund? Eller Lasermannen? Att få en inblick från dem i deras brott vore intressantare. Om det ska vara liknande brott som Annica kan man ju alltid ta någon av Malexander-mördarna.

Effekter av betyg

2010-06-07

Här är en intressant rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, om effekterna av betyg i låg- och mellanstadiet.

Slutsatserna är mycket intressanta. Ett vanligt argument från folkpartiet har varit betyg hjälper framför allt barn från familjer utan mycket studievana och denna studie ger faktiskt stöd för detta påstående. (Samt att betyg hjälper flickor intressant nog.) Däremot kan man nog inte säga att betyg hjälper de svagare eleverna som folkpartiet också ibland påstår, tvärtom uppfattar jag det som att det är de bättre eleverna som gynnas.

Givetvis är det inte säkert att man kan generalisera rapportens slutsatser rakt av till dagens skola. Dessutom är det bara en studie. Men med reservationen att mer forskning behövs så tycker jag som lekman ändå att det är en intressant rapport.

Är Wilders ekonomiska åsikter märkliga?

2010-06-06

DN tycker det är märkligt att en främlingsfientlig populist som Wilders inte har en högerinriktad ekonomisk politik. Men varför?

Det finns ju ingen logisk anledning för att en person som vill begränsa människors fria rörlighet skulle vilja öka deras ekonomiska frihet.

Och rent empiriskt verkar främlingsfientlighet vara väl förenlig med många andra politiska åsikter. Kanske är främlingsfientliga populister oftare på högersidan i ekonomiska frågor, jag vet inte, men korrelationen kan inte vara så stark att undantag är något anmärkningsvärt.

Eller så är det helt enkelt ordet ”höger” som förvillar. Tänka sig en politisk journalist som inte inser att höger-vänster skalan är en förenkling, och en kraftig sådan.

Vidare kommentar angående svensk eugenik

2010-06-06

Som uppföljning till mitt inlägg om Gunnar Dahlberg vill jag nämna att vissa saker har ofta missuppfattas när det gäller det svenska steriliseringsprogrammet i den allmänna debatten.

En förespråkare som Dahlberg var väl medveten om att man inte skulle kunna påverka frekvensen av de flesta ärftliga sjukdomar i någon märkbar utsträckning genom att ägna sig åt steriliseringar. Däremot kunde man hindra några enskilda födslar av personer till vad man måste ha uppfattat som ett inte människovärdigt liv.

Vidare så insåg de mycket väl betydelsen av miljön och trodde inte att alla sjukdomar berodde på gener. Men även personer med icke-ärftliga sjukdomar kunde steriliseras för att förebygga kostnaden för ”samhället” av att omhänderta barnen när föräldrarna inte kunde göra det själv.

Detta kan vara värt att ha i åtanke när man diskuterar eventuella risker med beteendegenetiska studier idag.

Ingen anledning att demonisera Israel

2010-06-05

Jag är starkt kritisk till Israels politik gentemot palestinierna utifrån ett liberalt perspektiv. Samtidigt har jag svårt för många palestinavänner. Ett troligtvis litet men högljutt antal av dem är antingen antisemiter, Hamas-anhängare eller bådadera. Andra stödjer visserligen inte Hamas men relativiserar ändå deras brott genom att jämföra dem med Israels påstått större brott.

Men även många mer sansade palestina-vänner har jag ofta svårt med. Jag upplever att de har en tendens att demonisera Israel som jag tror är fel. Israels politik är omoralisk på många punkter, det håller jag med om, men Israel befinner sig också i en svår situation. Jag kan inte se Israels skepticism mot vad en självständig palestinsk stat skulle hitta på som rena undanflykter eller paranoia t ex. Israel har blivit angripen av arabstater förut, och den anti-israeliska och anti-semitiska propagandan i arabvärlden är välkänd.

Jag ser många de brott som Israel begått som beklagansvärda, omoraliska och ofta kontraproduktiva. Men jag tror inte vi ska utgå från att t ex Sverige i en liknande situation hade behandlat palestinierna bättre.

Jag tror för övrigt att om vi ska hitta en långsiktigt hållbar lösning på situationen räcker det inte med upprörda känslor. Att kunna sätta sig in i alla parternas situation är nödvändigt.