Vidare kommentar angående svensk eugenik

Som uppföljning till mitt inlägg om Gunnar Dahlberg vill jag nämna att vissa saker har ofta missuppfattas när det gäller det svenska steriliseringsprogrammet i den allmänna debatten.

En förespråkare som Dahlberg var väl medveten om att man inte skulle kunna påverka frekvensen av de flesta ärftliga sjukdomar i någon märkbar utsträckning genom att ägna sig åt steriliseringar. Däremot kunde man hindra några enskilda födslar av personer till vad man måste ha uppfattat som ett inte människovärdigt liv.

Vidare så insåg de mycket väl betydelsen av miljön och trodde inte att alla sjukdomar berodde på gener. Men även personer med icke-ärftliga sjukdomar kunde steriliseras för att förebygga kostnaden för ”samhället” av att omhänderta barnen när föräldrarna inte kunde göra det själv.

Detta kan vara värt att ha i åtanke när man diskuterar eventuella risker med beteendegenetiska studier idag.

Annonser

Etiketter:


%d bloggare gillar detta: