Effekter av betyg

Här är en intressant rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, om effekterna av betyg i låg- och mellanstadiet.

Slutsatserna är mycket intressanta. Ett vanligt argument från folkpartiet har varit betyg hjälper framför allt barn från familjer utan mycket studievana och denna studie ger faktiskt stöd för detta påstående. (Samt att betyg hjälper flickor intressant nog.) Däremot kan man nog inte säga att betyg hjälper de svagare eleverna som folkpartiet också ibland påstår, tvärtom uppfattar jag det som att det är de bättre eleverna som gynnas.

Givetvis är det inte säkert att man kan generalisera rapportens slutsatser rakt av till dagens skola. Dessutom är det bara en studie. Men med reservationen att mer forskning behövs så tycker jag som lekman ändå att det är en intressant rapport.

Annonser

Etiketter: ,


%d bloggare gillar detta: