Kommentar till ”Brott ska inte löna sig”

I dagens Sydsvenskan finns det en artikel av den moderata riksdagsledamoten Mats G Nilsson som vill förbjuda brottslingar från att tjäna pengar på att berätta om sina brott.

Eftersom artikeln diskuterar amerikansk rätt och speciellt amerikansk författningsrätt, en av mina hobbies, vill jag ge en liten kommentar.

Lagarna som Nilsson beskriver, som förbjuder brottslingar att tjäna pengar på att berätta om sina brott, kallas för Son of Sam lagar. Nilsson tar upp dess författningsenlighet och de har mycket riktigt prövats i ett domslut från HD. I detta mål, Simon & Schuster v. Crime Victims Board fanns New Yorks utformning av lagen vara en otillåten kränkning av yttrandefriheten.

New Yorks lagstiftning innebar att man inte fick betala någon direkt för att berätta om sina brott i en bok. Istället la delstaten beslag på pengarna under en femårsperiod. Brottslingens borgenärer, t ex folk som tilldöms skadestånd, kunde få ersättning från dessa beslagtagna pengar.

HDs resonemang tar som utgångspunkt att lagen lägger speciella bördor på vissa typer av litteratur baserat på innehållet i den. Förlag som vill ge ut böcker om verkliga brott kommer nämligen få det svårare eftersom de inte kan använda finansiella incitament för vissa uppgiftslämnare och författare. Detta ger prima facie ett argument för att lagen otillåtet inskränker yttrandefriheten.

New York försvarade lagen med att staten har ett intresse av att brottslingar kompenserar sina offer. Det höll HD med om men ansåg inte att lagen var utformat på ett adekvat sätt. Den var alldeles för omfattande och täckte t ex fall när alla skadestånd betalats för länge sedan eller alla preskriptionstider gått ut.

Intressant nog hade New York vunnit i båda de lägre instanserna men i HD vann Simon & Schuster enhälligt. Domslutet har inte lett till att Son of Sam-lagar avskaffats men de har skrivits om.

Annonser

Etiketter:


%d bloggare gillar detta: