Archive for juli, 2010

”På Heder och Samvete”

2010-07-16

Såg filmen ”På Heder och Samvete” som är något så ovanligt som ett rättegångsdrama i militärmiljö. (Den egenskapen delar den med en helt orelaterade tv-serie som TV3 varit fräck nog att ge samma namn.) Jag försökte som vanligt när jag ser amerikanska rättegångs-dramer hitta juridiska fel. Ett var att straffet meddelades samtidigt som beslutet om de tilltalades skulle fällas och frias. Jag undrar också varför advokater i flottan skulle försvara marinkårssoldater. Men det fanns säkert fler, mina kunskaper om det militära rättsväsendet i USA är inte i nivå med mina kunskaper om det civila.

Filmen var för övrigt bra. Men anledningen till att jag skriva det här är att Tom Cruise spelade en auditör som är den svenska titeln på en Judge Advocate. Och söker man på auditör får man träffar på Scientologi-kyrkan, som tydligen använder det som en titel. Jag tyckte det var roligt. (Jag är nog trött.)

Uppdatering: Vid närmare eftertanke och efterforskning har jag hittat ett fel till. De båda soldaterna som är de tilltalade fälldes för ”conduct unbecoming a Marine”. Men det finns inget sådant brott. Det finns ett brott som heter ”Conduct unbecoming an officer and a gentleman” (alltså ungefär ”uppträdande ovärdigt en officer och gentleman”) men bara officerare kan fällas för det.

Annonser

Obegriplig kritik mot FI

2010-07-07

Feministiskt Initiativ har eldat upp 100 000 kronor i Almedalen för att protestera mot löneskillnader mellan män och kvinnor. Det har lett till en hel del kritik som jag anser missriktad.

Hade FI istället använt pengarna till en reklamkampanj hade ingen protesterat vilket är inkonsekvent. Folk verkar tro att ett bål på sedlar leder till att resurser förstörs men det inser man ju lätt att det inte gör. Inga maskiner, råvaror, ingen kunskap eller annat humankapital har förstörts. (En helt obetydlig förstöring av papper har skett men det är inte det protesterna gäller.) Man kan inte äta pengar skulle man sammanfatta. Så Sverige kan fortfarande producera exakt lika mycket som vi kunde innan FIs aktion.

Att FI bränner pengar leder istället till att andra kan konsumera mera, så det är en omfördelning av resurser, inget annat.

Uppdatering: Ekonomistas bekräftar min analys.

De rödgröna senaste utspel och modeller av politik

2010-07-04

De rödgröna har nyligen lovat att satsa 12 miljarder mer än Alliansen på ”välfärden”, oavsett hur mycket Alliansen satsar!

Detta originella utspel kan man såklart diskutera meriterna av. Men jag tycker det är intressantare att fundera vilken modell av partiernas och väljarnas agerande som kan förklara ett sådant utspel.

Uppenbarligen kan det inte förklaras av en modell där partier väljer en politik de tror på och sedan försöker övertyga väljarna om den. Uppenbarligen bör man fundera på modeller där partier visar i varje fall vissa röstmaximerande beteenden.

Men den klassiska medianväljarteorin duger inte heller. Enligt den skulle ju både de rödgröna och alliansen lägga sig i mitten. De rödgröna skulle absolut inte låta Aliansen lägga sig i mitten för att sedan lägga sig till vänster om Alliansen.

En modell där väljarna uppskattar obegränsat mycket välfärd och alltså röstar på det parti som lovar mest medan de rödgröna partierna inte är så förtjusta i välfärdssatsningar som väljarna är skulle kanske kunna förklara de rödgrönas utspel. För ur en synvinkel är ju 12 miljarder lite pengar, det utgör felräkningspengar i statsbudgeten, så man kan se det som att de rödgröna avser att bara satsa så mycket pengar på välfärden som det behövs för att ligga lite till vänster om alliansen.

Ett litet test

2010-07-03

Jag tänkte testa möjligheten till omröstningar på wordpress.

Frågan är vilken av tre liberala reformer ni tror har störst chans att genomföras under de närmaste 12 åren. Jag har valt tre reformer som det inte är troligt genomförs nästa period men jag bedömmer som fullt genomförbara på lite längre sikt.

Eventuella icke-liberala läsare är givetvis också välkomna att rösta. Frågan är ju helt enkelt vilken av refomerna man tror det är troligaste att det kommer ske, och kräver inte att man håller med mig om att reformerna vore önskvärda.

Vissa liberaler kanske inte håller med om att det är en liberal reform att tillåta fildelning. Jag tar gärna den diskussionen i kommentarerna om någon är intresserad.

Äntligen

2010-07-01

Idag trädde ett antal nya lagar i kraft. En av dessa förändringar är att värnplikten nu är avskaffad.

Att värnplikten behållits så länge beror enligt min mening inte bara på att väljarkåren är oliberal utan också på att den är ekonomiskt okunnig.

Att värnplikten är oliberal är självklart. Den utgör en form av tvångsarbete och sådant är ju inte liberalt. (Den retoriska touchen att kalla det slaveri är dock inte riktigt historiskt korrekt. Snarare kan man jämföra det med en form av livegenskap.)

Men stödet för värnplikt bygger även på en ekonomisk okunnighet. Man tycker det blir billigare med värnplikt och det blir det för staten så klart. Men inte för samhället. Det är bara andra människor som får betala kostnaden. Istället för att skattebetalare betalar kostnaden via skatten så betalar de vänrplikten kostnaden genom förlorade möjligheter att göra som de vill.

Den samhällsekonomiska kostnaden för att hålla en armé består nämligen inte av de budgeterade kostnaderna i statsbudgeten. Den består av de resurser i tid som läggs ner på försvaret och andra reala resurser. Med värnplikt kompenseras inte soldaterna fullt ut för tiden de lägger ner. Med frivilligt system får de ersättning för sin nedlagda tid och det är alltså de som betalar deras löner, skattebetalarna, som får stå för uppoffringen.

Om vi ska ha ett försvar (vilket jag inte är säker på att vi bör ha) föredrar jag alltså helt klart ett frivilligt försvar framför ett som bygger på tvång.