De rödgröna senaste utspel och modeller av politik

De rödgröna har nyligen lovat att satsa 12 miljarder mer än Alliansen på ”välfärden”, oavsett hur mycket Alliansen satsar!

Detta originella utspel kan man såklart diskutera meriterna av. Men jag tycker det är intressantare att fundera vilken modell av partiernas och väljarnas agerande som kan förklara ett sådant utspel.

Uppenbarligen kan det inte förklaras av en modell där partier väljer en politik de tror på och sedan försöker övertyga väljarna om den. Uppenbarligen bör man fundera på modeller där partier visar i varje fall vissa röstmaximerande beteenden.

Men den klassiska medianväljarteorin duger inte heller. Enligt den skulle ju både de rödgröna och alliansen lägga sig i mitten. De rödgröna skulle absolut inte låta Aliansen lägga sig i mitten för att sedan lägga sig till vänster om Alliansen.

En modell där väljarna uppskattar obegränsat mycket välfärd och alltså röstar på det parti som lovar mest medan de rödgröna partierna inte är så förtjusta i välfärdssatsningar som väljarna är skulle kanske kunna förklara de rödgrönas utspel. För ur en synvinkel är ju 12 miljarder lite pengar, det utgör felräkningspengar i statsbudgeten, så man kan se det som att de rödgröna avser att bara satsa så mycket pengar på välfärden som det behövs för att ligga lite till vänster om alliansen.

Annonser

%d bloggare gillar detta: