Archive for augusti, 2010

Om bokmarknaden och konkurrensen

2010-08-17

Mikael Ståldal har ett inlägg om ett förslag från förslagsbranschen om att återinföra fasta bokpriser. Han ser det som ett förslag om att skapa en kartell och avvisar det.

Jag tolkar det annorlunda. Jag ser det som ett förslag om att tillåta Resale Price Maintenance dvs att förlagen sätter priser som bokhandlarna inte får underskrida eller överskrida. I dag är det inte tillåtet enligt konkurrenslagen.

Men många ekonomer har framfört kritik mot det förbudet. En tillverkare, ett förlag i det här fallet, borde normalt vara intresserad av så mycket konkurrens bland återförsäljarna som möjligt. För högre priser hos återförsäljarna skadar förlagens försäljning utan att ge förlagen några direkta extra intäkter.

Ekonomer har alltså frågat sig varför förlagen kan vara intresserade av fasta priser. En förklaring man kommit fram till är att det hjälper till att butikerna upprätthåller en viss servicenivå. I bokhandelsfallet är det annars kanske olönsamt för butiker att upprätthålla en bra service eftersom kunder får tips i butiken på böcker som de ändå köper på nätet. Det finns även alternativa hypoteser till varför tillverkare kan vilja ha fasta priser och kan man knappast påstå att det är ett fullständigt förstått fenomen.

Jag ser gärna att Sverige legaliserar fasta priser, som USA gjorde nyligen.

Annonser

Varför är inte Piratpartiet mot ideell upphovsrätt?

2010-08-06

Piratpartiet är ett parti som är känt för att tycka att upphovsrätten har blivit för restriktiv. Således vill de kraftigt sänka tiden som en upphovsmann är skyddad från att andra drar kommersiell nytta av verket, de vill tillåta icke-kommersiell nedladdning och de har som mål att helt avskaffa patent.

Men den ideella upphovsrätten vill de inte avskaffa. Det tycker jag är lite förvånande. Den ideella upphovsrätten hindrar ju andra skapare från att göra om göra om verket och bearbeta det som de vill och kan därför sägas hindra utvecklandet av nya verk.

Vi kan också notera att USA saknar ideell upphovsrätt så vi vet att en livaktig kulturindustri kan finnas utan ideell upphovsrätt, medan det är sämre ställl med moderna exempel på industriländer som t ex klarar sig utan patentsystem.