De svenska trupperna i Afghanistan

De flesta som inte är pacifister anser nog att USAs invasion av Afghanistan var rättfärdig. USA hade trotts allt blivit angripen av terrorister som opererade med stöd från afghanska regeringen.

Sveriges truppnärvaro emellertid av en vilja att hjälpa till med återuppbyggnaden av landet för att gynnna den civila befolkningen. Frågan är om det är en tillräcklig motivering.

Jag är alltmer övertygad om att de svenska trupperna i Afghanistan bör dras tillbaka så snart som möjligt. Även bortsett från att jag är väldigt skeptiskt till krig i allmänhet, även krig för ”goda ändamål” så verkar truppnärvaron i Afghanistan inte motiverbar som bistånd.

Regeringen i Afghanistan är inte direkt något demokratiskt föredöme. Istället är det en djupt korrupt, valfuskande och kvinnoförtryckande institution som västvärlden håller vid makten. Inte heller verkar det finnas några förutsättningar för att besegra talibangrupperingarna under den närmaste tiden.

Jag tror chanserna att lyckas med ”nation-building” i Afghanistan är rätt låga.

Ställt mot dessa osäkra fördelar framstår kostnaderna, i liv och pengar, som större.

Annonser

Etiketter:


%d bloggare gillar detta: