ESO och skatterna

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, som Anders Borg återupprättade, har i år släppt två intressanta rapporter om skattesystemet. Den ena berör hela skattesystemet och heter ”Swedish Tax Policy: Recent Changes and Future Challenges”. Den andra berör bara beskattningen av privat pensionssparande och heter följaktligen: ”Beskattning av privat pensionssparande”.

Både rapporterna kan definitivt rekommenderas. En av de intressantaste delarna i den första rapporten tyckte jag var den som behandlade bolagsskatten. Dubbelbeskattningen på aktier är ju mycket omdiskuterad bland borgerliga politiker. Rapporten har en intressant diskussion i frågan. Den menar att den formella nivån på bolagskatten överskattar i vilken grad investeringar i Sverige beskattas. En anledningen är att ränteutgifter är avdragsgilla samtidigt som ränteinkomster beskattas lika oavsett var i världen de är ihop tjänade. En annan är att investeringar i många tillgångar får skrivas av i snabbare takt än vad nedgången i deras ekonomiska värde egentligen motiverar.

Författaren gör en beräkning som kommer fram till att investeringar som finansieras med lån tom är subventionerade med de nuvarande svenska skattereglerna.

Samtidigt är det uppenbart att det finns en betydande snedvridning mellan att finansiera investeringar med lånat kapital och med eget kapital där det senare kraftigt missgynnas. Detta framstår som en ganska omotiverad snedvridning. För att minska den föreslår rapporten att företag ska kunna göra avdrag motsvarande storleken på en normal avkastning på det egna kapitalet, dvs motsvarande ränteutgiften om kapitalet hade varit lånat. Detta kan inte bara göra behandlingen av lånat kapital och eget kapital mer likt ur skattesynvinkel, det kan minska snedvridningarna som orsakas av avskrivningsreglerna för tillgångar enligt rapporten. Systemet går under namnet ”Allowance for Corporate Equity” och tillämpas i ett litet antal länder.

Jag kommer kanske kommentera fler aspekter av rapporterna i senare inlägg för det finns hur som helst intressant i dem. En reflektion man kan göra är att de visar att skattedebatten inte kan reduceras till att handla om att huruvida skatten ska höjas eller sänkas med X antal miljarder. Utformningen av skattesystemet består av så mycket mer än att bestämma ett antal procentsatser.

Annonser

Etiketter: , ,


%d bloggare gillar detta: