Archive for november, 2010

En kommentar till Pirate Bay-domen

2010-11-27

Varför ligger inte domen i Pirate Bay-målet lätt tillgängligt på nätet? Det är ändå en viktigt dom, både ur prejudikatsynvinkel och för att det finns ett stort massmedialt intresse.

Det är kanske lite orättvist att jämföra med USA, där domar även från underätter rutinmässigt läggs ut på nätet, men i ett så här uppmärksammat mål borde väl hovrätten klara av att lägga ut domen. Rimligtvis skrivs domen på dator så det borde inte vara några tekniska problem att överföra det till nätet.

Kanske är det personuppgiftslagen som lägger hinder i vägen. I så fall bör den ändras. (Det bör den visserligen ändå.) Men med tanke på att hovrätten i pressmeddelandet skriver ut de tilltalades namn och att domen är offentlig framstår det som lite märkligt att det skulle finnas juridiska hinder för att publicera domen.

Svenska Dagbladet har lagt ut domen på sin hemsida vilket pekar på att hovrätten hade kunnat lägga upp domen lagligt.

Annonser

Angående påvens uttalande om kondomer

2010-11-22

För den som hoppas på att påvens nyligen publicerade uttalanden om kondomer ska utgöra en vändning i katolska kyrkans inställning vill jag påpeka att skillnaden mot tidigare uttalanden är mindre än vad media framställer det som.

Här är ett blogginlägg, skrivet innan påvens uttalanden, från en katolik som förklarar vad Vatikanen officiellt har uttalat och inte uttalat om preventivmedel.

Katolska kyrkan har fördömt preventivmedel inom äktenskapet, men den har inte officiellt sagt något om att utomäktenskapligt sex blir mer fel för att man använder preventivmedel.

SDs aktivitet i riksdagen

2010-11-06

Sverigedemokraterna har ju varit mycket inaktiva i många kommunfullmäktige de blivit invalda i. Om man ska gå efter deras aktivitet hittils kommer något liknande gälla i riksdagen.

De har nämligen inte lämnat in en enda interpellation eller fråga för skriftligt svar. De har skrivit ett antal motioner men inte lika många som t ex vänsterpartiet, ett mindre parti.

JO-beslutet kring Middag med Pol Pot

2010-11-04

På Luf Lunds blogg skrev jag ett inlägg när Forum för Levande Historia hade sin utställning: ”middag med Pol Pot” där Jan Myrdal pekades ut som en supporter av Pol Pot.

JO har granskat utställningen och reklamfilmen och kritiserar i ett beslut Forum för Levande Historia för att de pekat ut enskilda personer och förlöjligat dem.

JO:s resonemang framstår som klokt. Statliga myndigheter bör vara försiktiga med att utpeka enskilda människor på det viset.