Archive for januari, 2011

Grattis Wikipedia!

2011-01-15

Wikipedia fyller 10 år denna månaden. Massmedia uppmärksammar.

Mycket av diskussionen kring Wikipedia handlar om det är en tillförlitlig källa. Min egen åsikt är att en kritisk användare inte bör ha några större problem att sålla i information. Artiklar ska ha källhänvisning på Wikipedia och finns det kan man kontrollera källorna. Saknas källhänvisning, eller om man inte orkar leta upp dem, kan man kolla artikelns historia och diskussionssidan för att få en uppfattning om vilka påståenden som är kontroversiella. Slutligen kan man tillämpa normal källkritik och fråga sig om det finns någon som har intresse av att sprida felaktiga uppgifter och man därför bör vara extra försiktig.

Sedan är det viktigt att komma ihåg att tillförlitligheten varierar beroende på ämne. Artiklar om matematik är ofta väldigt bra. Man kan knappast använda det som en referens i en artikel men för att kolla upp definitioner och resultat man inte kände till fungerar det alldeles utmärkt.

Skolor kunde använda Wikipedia som ett utmärkt verktyg för att lära ut källkritik med poängen att en källa är inte antingen trovärdig eller otrovärdig, utan man måste fundera på vad den är trovärdig om.

Annonser

Tillämpad matematik

2011-01-09

Den som är intresserad av oväntade förekomster av matematik kan rekommenderas läsa följande domslut: RH 2009:13 där bevisvärderingen diskuteras i matematiska termer, i ett yttrande av en av domarna. Man skulle kunna tro att Richard Posner satt i Svea Hovrätt.