Archive for februari, 2011

Amerikanska räknesystemet är svårt

2011-02-14

I DN kan vi läsa om den budget på 3729 biljoner dollar som Obama lagt fram. Det vore onekligen en ganska rejält tilltagen stimulans om det stämde.

Men det gör det inte. För budgeten ligger så klart på 3729 miljarder dollar. Också det en rejält tilltagen summa men en faktor 1000 mindre.

Någon har gjort det klassiska misstaget att tro att man kan översätta ”billion” med biljon.

Annonser

Staffan Wermes debattartikel om valet

2011-02-09

Staffan Werme har skrivit en artikel om valet i Örebro. Han har ett antal förslag som han anser skulle förbättra valgenomförandet. Jag tycker emellertid inte förslagen verkar övertygande.

Jag tänkte kommentera dem i punktform.

Den första punkten, att införa IT-teknik(sic) i valet redan 2014, verkar inte så genomtänkt. Datorer är smidiga och bra på många vis men i valsammanhang har de vissa brister. Framförallt så krävs det mycket utveckling innan man kan säga att en datorlösning är säkrare än den manuella hantering vi har idag.

Jag vet inte exakt hur Werme tänkt sig att använda IT. Men om man t ex ska rösta på datorer så måste man lägga ner mycket tid för att kunna garantera säkerheten. Man måste dels se till att programvaran är buggfri, vilket inte är det lättaste, dels måste man kunna garantera att utvecklarna av maskinen inte kan manipulera valresultatet. Dels måste de vara säkra mot att manipuleras av andra, det ska inte gå att lägga upp virus på dem helt enkelt. Dessa problem kan man säkert lösa men jag vill nog se systemet som ska användas testas i åtminstone ett val innan det tas i fullskaligt bruk.

Den andra punkten, att kontrollera ombuden hårdare har jag inte så mycket att säga om. En uppenbar reflektion är emellertid att om vi gör det svårare att bli ombud gör vi det också svårare för vissa att utöva sin rösträtt. Om man inte längre kan använda maken som bud utan måste ringa kommunen kommer färre rösta.

Den tredje punkten, att förbjuda valkampanjande på valdagen är lite lustig. Tydligen ska man inskränka demokratin för att förbättra demokratin. Bortsett från det principiellt märkliga kan vi notera att en del väljare bestämmer sig sista dagen och kanske uppskattar att kunna prata med valarbetare.

Punkt 4 vill ”tydliggöra” hur en vallokal ska se ut. Vad det betyder är inte helt klart men om det innebär färre vallokaler blir det återigen svårare för vissa att rösta.

Att avpolitisera Valprövningsnämnden, den femte punkten, kan väl säkert vara en bra idé. Nu ska den ju inte ta partipolitiska hänsyn i dag heller men det sitter politiker i den.

Punkt 6 däremot verkar rejält feltänkt. Ett överklagande av ett val berör inte en enskild person, det berör en hel kommun eller kanske hela landet. Att bifalla ett överklagande automatiskt om Valprövningsnämnden tar lång tid på sig att fatta beslut leder till besvärligheter för väldigt många människor som måste rösta om. Att säga att nämnden ska fatta sina beslut snabbare är en sak, att låta deras misslyckande att följa reglerna få så bisarra konsekvenser är en annan sak. Om Valprövningsnämnden sölar i onödan kan JO kritisera dem eller i slutändan åtala ledamöterna för tjänstefel. Det verkar vara en mycket rimligare konsekvens.

Sista punkten har ingenting med själva utförandet av valet att göra men skulle onekligen gynna Folkpartiet, Staffan Wermes parti.