Archive for april, 2011

Vad är ST rädda för?

2011-04-20

Enligt DN ska ett ska ett projekt försöka svara på fragan om försäkringshandläggarnas personliga åsikter påverkar deras beslut. Fackförbundet ST, som säger sig vara upprörd över att påstanden om att handläggarnas personliga åsikter påverkar besluten borde alltså välkomna forskning i ämnet för att få det bevisat att det inte spelar någon roll.

Men det är inte STs reaktion. Istället uttalar vänder de sig mot projektet.

De framför emellertid ingen kritik mot att undersökningen skulle vara felkonstruerad för att besvara frågan. Istället vänder de sig principiellt mot att frågan överhuvudtaget undersöks.

Undersökningen skulle göras av ISF, tillsynsmynidgheten för Försakringskassan. Om utföraren varit en annan hade reaktionerna kanske blivit annorlunda. Men själv kan jag inte se annat än att det ligger väl i linje med ISFs uppdrag att studera frågan.
Och det är knappast otänkbart att olika handläggare fattar olika beslut i liknande ärenden. Det har tidigare kommit studier som antyder att i olika delar av landet sjukskrivs folk olika lätt. Kan sådana regionala skillnader förekomma kan väl även skillnader som beror på politiska åsikter förekomma.

STs motstånd ska kanske inte tolkas som att de ogillar att frågan ställs, utan mer att de är oroliga över vad svaret är.

Annonser