Archive for augusti, 2011

Ett gravfynd

2011-08-07

DN rapporterar att aposteln Filippos grav har hittats. Jag tillåter mig dock att tvivla. Jag har läst lite om tidig kristen historia nyligen och jag vet att det finns väldigt ont om historiskt trovärdiga källor för de flesta apostlarna.

Petrus’ liv kan man rekonstruera delar av med någorlunda säkerhet men många av de övriga tolv apostlarna är inte mycket mer än namn i en lista i evangelierna, om man håller sig till källor som inte är rent legendariska.

Jag är rätt så säker på att påståendet att Filoppos predikat i Grekland och Syrien bygger på kristna källor som inte är att lita på.

Angående gravfyndet så undrar jag om man kan vara så säker på att det just är Filoppos grav. Om det byggts en kyrka på platsen måste den vara betydligt yngre än Filoppos död i alla fall. Tidig kristen historia är ett område som har mer än sin beskärda del av ”forskning” av tveksam kvalitet vilket är en anledning till att jag håller mig skeptisk. Mest närliggande kan man dra sig till minnes tveksamma påståenden om att ha hittat Petrus grav i Petruskyrkan som katolska arkeologer gått ut med tidigare.

Annonser