Archive for november, 2012

Sexköp utomlands igen

2012-11-24

Företrädare för tre borgerliga kvinnoförbund skriver in DN och vill förbjuda sexköp utomlands, även om sexköpen sker i länder där det är tillåtet. Argumentationen är det vanliga haveriet av ologiska och känslomässiga argument. Hur någon kan skriva följande t ex:

Både kvinnor som blir sålda till människohandel och de som säljer sig själva i ”frivillig” prostitution är i stort sett alltid marginaliserade och fattiga kvinnor, utan alternativ till annan försörjning.”

och tycka det är ett argument för att förbjuda sexköp övergår mitt förstånd.

Jag noterar att de inte skriver någonting om att förbjuda svenskar att begå våldtäkt utomlands. Endast för den allvarligaste graden av våldtäkt saknas idag krav på dubbel straffbarhet i svensk rätt. Jag noterar vidare att artikelförfattarna endast ger prov på sin omsorg om utländska sexköpare genom att vilja ta från dem deras försörjning. Visst är det lustigt att politiker sällan gör utspel om andra insatser för prostituerade. Det är nästan som att det inte är omsorg om utsatta människor som ligger bakom, utan gammal vanligt hederligt fördömande av människor med avvikande sexuellt beteende.

Annonser