Den okontroversiella yttrandefrihetsinskränkningen

Låt oss anta att det fanns en yttrandefrihetsinskränkning som hindrade kulturellt nyskapande, vetenskaplig forskning och journalistisk granskning. Och som dessutom kriminaliserade aktiviteter som över en miljon svenskar ägnar sig åt. Visst borde den vara kontroversiell?

Men som ni säkert förstår tänker jag på upphovsrättslagen som inte ifrågasätts av något parti, även om vissa (t ex Piratpartiet) vill ändra på detaljer i den. Upphovsrätten brukar inte ens nämnas som en inskränkning av yttrandefriheten.

Låt oss därför i korthet argumentera för att den faktiskt är en yttrandefrihetsinskränkning: Den hindrar folk från att skriva vad de vill om det de vill skriva är för mycket inspirerat av någonting de redan läst. Man kan t ex inte bestämma sig för att skriva en uppföljare till en bok man läst utan att fråga upphovsrättsinnehavaren om lov. Således hindrar upphovsrätten inte bara spridningen av redan existerande kulturella verk, den hindrar också nyskapandet av dem.

Upphovsrätten hindrar också vetenskaplig forskning på flera sätt. Den kan hindra mångfaldigandet av källmaterial för forskningen. Det kan röra sig om litteratur eller musik som är studieobjektet för en litteratur- eller musikvetare. Det kan också röra sig om dokument som utgör källmaterial för en historiker. Upphovsrätten är också en förutsättning för det nuvarande dysfunktionella tidskriftssystemet inom vetenskapen, där tidskriftsägarna kan göra enorma övervinster.

Upphovsrätten kan också hindra journalistisk granskning. Om en journalist kommer över ett internt dokument från ett företag kan det mycket väl vara ett upphovsrättsbrott att offentliggöra det, oavsett allmänintresset i det som står där. Visserligen skulle journalisten kunna publicera en sammanfattning av vad som står i dokumentet men det säger sig själv att det inte är en fullgod ersättning. Man kan också nämna den famösa videon där Sverigedemokrater viftade med järnrör. Den var filmade av en Sverigedemokrat och lades upp av Expressen utan tillstånd. Ett solklart fall av intrång i upphovsrätten.

Och vad finns det då för vägande skäl för tungt vägande skäl för upphovsrätten? Inget viktigare än att det kommer bli svårare för kulturskapare att tjäna pengar utan den. Detta är visserligen ett allvarligt problem, eftersom det riskerar att leda till att mindre kultur produceras, men i jämförelse med vad det vanligen krävs för att inskränka yttrandefriheten är det löjligt svagt.

Annonser

Etiketter: ,


%d bloggare gillar detta: