Archive for januari, 2015

Verocina Palm och yttrandefriheten

2015-01-09

I dessa tider när vi har fått se exempel på hur viktigt det är att värna yttrandefriheten är det intressant att det finns en svensk riksdagsledamot som verkar vilja förbjuda kritik av islam.

Björn Söder har uttalat med anledning av terrordåden i Paris att islam visar sitt ansikte i och med dåden. (Komplett med den vanliga hånfulla hänvisningen till ”fredens religion”.)

Men det är inte han som har gett uttryck för att han vill inskränka yttrandefriheten. Det är den socialdemokratiska riksdagsledamoten Veronica Palm som gjort det genom att polisanmäla Björn Söder för hets mot folkgrupp.

Man kan givetvis diskutera om Björn Söders uttalande är lämpligt. En religionsvetare skulle säkert påpeka att islam inte har ett ansikte utan att det finns lika många tolkningar av islam som det finns anhängare.

Men hurvida uttalandet är lämpligt eller inte är irrelevant för om det ska vara tillåtet. Björn Söder har kritiserat vad han uppfattar som en ideologi, inte en folkgrupp. Jag kan inte se att uttalandet skulle vara mer problematiskt än någon som säger att Stalin visar kommunismens rätta ansikte, dvs i viss avsaknad av analytisk stringens men en tillåten förenkling i en politisk debatt.

Det är intressant att Palm försvarar sin anmälan med motiveringen att Söders uttalande kan ha en normerande effekt i samhällsdebatten. Om hon nu tror att spridningen av idéer kan ha en viktigt reell effekt så tycker man att det borde vara extra viktigt att man kan granska ideologier som gör anspråk på att vara ofelbara.

Jag undrar vad Veronica Palm mer tänker anmäla. Kanske kommer hon polisanmäla folk som spirder koranen? Det är en bok som innehåller mycket hätsk kritik mot konkurrerande religioner. Jag tror inte det är så sannolikt att hon kommer göra någon sådan polisanmälan dock. Vad hon hade tyckt om ett magasin som valde att göra hätsk satir om, bland annat, islam och dess heliga skrifter kan vi bara gissa oss till.

Annonser