Archive for april, 2015

Universitetslärare och pedagogiken

2015-04-25

Universitetslärarna och pedagogiken har nyligen diskuteras i media. Det har föreslagits från studentorganisationshåll att det ska bli obligatoriskt med 10 veckors pedagogik för universitetslärare.

Jag instämmer att det är viktigt att undervisningen tas på allvar och att bra lärare premieras men jag ser ingen nödvändig koppling mellan det och att kräva att lärare läst akademiska poäng i pedagogik. Det är ingen attack mot pedagogik som akademiskt ämne att konstatera att det inte är ett ämne som kan ge säker kunskap på samma sätt som många andra områden.

En annan sak som är värd att begrunda att det är tillämpad pedagogik som universitetslärare skulle behöva, inte allmänt teoretiserande om lärande. Men just detta praktiska, tillämpade perspektiv är det dåligt med i många pedagogiska kurser i min erfarenhet.

Man kan göra en vetenskapsfilosofi, som är ett intressant område i sig att studera, men som inte har mycket relevans för en forskare i dess verksamhet, Ingen skulle komma på tanken att kräva att alla svenska universitetsforskare skulle ha läst vetenskapsfilosofi.

Nackdelen med att kräva pedagogiska kurser är så klart att man riskerar att gå miste om bra lärare och forskare till svenska universitet som inte läst de krävda kurserna.

Om man tror pedagogikkurser för lärare skulle förbättra undervisningen tycker jag man ska föreslå att det prövas i vetenskapliga experiment, inte att de görs obligatoriska utan att effekterna testats.

Annonser