Archive for november, 2015

Sverige kan inte hjälpa alla, även om vi kan hjälpa en hel del

2015-11-06

Det finns ett basalt faktum, enligt min mening, och det är att man kan inte ha en väldigt ”generös” välfärdsstat och oreglerad invandring samtidigt. (Utan att säga något om vilket man ska välja.) Sverige har förvisso inte oreglerad invandring i allmänhet, men vi har väldigt fri rörlighet för EU-medborgare. Detta medför många fördelar men om fattiga människor flyttar hit i stor omfattning finns risk att det utgör en ekonomisk belastning.

Jag kanske är hårdhjärtad men jag kan inte se att svenskar har ett ansvar att hjälpa någon bara för att den tagit sig till Sverige. Om vi inte tycker vi har en skyldighet att hjälpa romer i Rumänien kan jag inte se att vi har en skyldighet att hjälpa rumänska romer i Sverige.

Vill man hjälpa andra människor som har det sämre ställt, vilket jag måste erkänna att även drabbar mig ibland, så undrar jag också om det är mest effektivt att ge det till tiggare. Tiggeri är inget yrke med goda karriärmöjligheter och man kan ifrågasätta om man verkligen vill stödja folk på den banan. Men jag vill inte kritisera någon som försöker vara generös.

Däremot vill jag bestämt kritisera dem som anser att fattiga människor ska få bo på mark de inte äger utan tillstånd. Jag tänker närmast på migrantlägre i Malmö. Att vara fattig ger dig ingen allmän rätt att bryta mot lagen, och att ändra lagen så att människor med låg inkomst kunde bo var de ville vore så ohållbart att jag tror ingen skulle föreslå det. Således ställer jag mig positiv till avhysning av alla som bor olagligt och ställer till problem.

Annonser