Archive for januari, 2016

Ska man bli rasist nu?

2016-01-12

Efter övergreppen i Köln med flera städer måste jag erkänna att jag tycker det är svårt att dra gränsen mellan fördomsfull generalisering och saklig analys av kulturella skillnader.

Det är definitivt sant att en del länder har mycket högre förekomst av sexuella trakasserier än vad de flesta västerländska länder har, utan att förneka att det finns skillnader mellan olika västerländska länder också eller att påstå att det inte förekommer tafsande från svenska män i många sammanhang.

Samtidigt kan man undra om vilken roll kulturen egentligen spelar i de rapporterade övergreppen. Sexuella övergrepp är ett lustigt brott för de förklaras mycket oftare utifrån en kulturell förklaringsmodell än andra brott. Det gäller de som vill förklara arabiska mäns tafsande med islamisk misogyni och de feminister som vill förklara mäns tafsande i allmänhet med patriakatet. I jämförelse så har jag aldrig hört någon reagera på en stöld med att utlåta sig om den allmänna bristande respekten för äganderätten i samhället. Ett alternativt sätt att se på saken skulle vara att utgå från att det är kul att tafsa, precis som att det är lönsamt att stjäla, och att det därför alltid kommer finnas en frestelse att begå brotten. Hur många som sedan gör det beror på många faktorer som hotet om upptäckt, vilket straff man kan få,  vilken social acceptans det möter mm.

Jag har inte heller någon direkt politisk slutsats att dra av händelserna. Självklart måste händelserna leda till att man förespråkar en mindre invandring på marginalen än vad man gjort annars men uppenbarligen kan man ha olika åsikter om hurvida det är ett större eller mindre antal än idag.

 

Annonser