Archive for april, 2016

BBCs Krig och Fred

2016-04-10

Jag har nu sett sista avsnittet av Krig och Fred, BBCs filmatisering av Tolstoys roman med samma namn. Det sista avsnittet var det bästa enligt min mening. Det var rätt gripande, med både olycka och lyckliga slut för vissa. Det var längre än de andra avsnitten vilket kändes rimligt för att hinna avsluta historien ordentligt.

På det hela tåget var det en okej serie men inget speciellt. Jag har inte läst boken och uttalar mig bara om TV-serien sett som serie. Jag kan tänka mig att Tolstoy-älskarna inte tycker serien gör boken rättvisa men från min utgångspunkt var problemet snarare det motsatta: det var för uppenbart att serien byggde på en bok för det var så väldigt många trådar i handlingen som bara kort behandlades. I boken antar jag de kan ta mer plats men det gav ett konstigt och fragmenterat intryck i serien. Det hade kanske varit en bra idé att välja ut några delar av boken att fokusera filmatiseringen på. Kanske ignorera vissa personer i det myllrande persongalleriet och fokusera på några få.

 

 

Annonser

Orimligt beslut om offentlig konst

2016-04-04

Högsta Domstolen har bestämt att det är ett brott mot upphovsrätten att sprida bilder på offentliga konstverk om det sker i form av en databas. Målet har gällt Wikipedias databas över offentlig konst och det är ännu oklart hur sidor som Facebook or Instagram kommer påverkas.

Ur en rent moralisk synvinkel häpnar man över att någon ska kunna exponera sin konst på en offentlig plats och sedan kunna diktera att folk inte får sprida avbildningar vad man själv valt att exponera till allmänheten.

De praktiska konsekvenserna känns också vansinniga om beslutet faktiskt skulle följas. Antalet personer som kommer vilja betala för rätten att lägga upp en bild på Instagram av ett konstverk känns rätt litet, och det är om det praktiska möjligheten ens finns.

Wikipedia har genom sin bilddatabas erbjudit en tjänst av värde till allmänheten utan att konstnärers möjlighet till inkomst har hotats i nämnvärd mån.

Det märkliga ur juridisk synpunkt är att lagen säger att offentlig konst får fritt avbildas. Detta innebär att man kan framställa och sälja vykort av offentliga skulpturer utan att betala konstnären. Att domstolen väljer att tolka in en separat rätt för konstnären som gäller databaser när lagen säger att de får avbildas är mycket märkligt.