Är att förbjuda något att göra det obehövligt?

I en rationell, någorlunda liberal värld skulle människor som vill förbjuda sexköp argumentera för två saker: sexarbetarna fattar ett irrationellt beslut när de säljer sex och detta beslut är så fel och skadligt att vi kan frångå vanliga principer om att respektera människors autonomi, samt att de pragmatiska fördelarna med ett förbud överstiger nackdelarna. Kanske skulle de lyckas övertyga väljarna om det. Jag har ingen egentlig kunskap om sexarbetarnas situation och vad det finns för statistik på om de ångrar sig. Jag har givetvis tagit del av förbudsförespråkarnas argument men jag är inte beredd att se dem som opartiska sanningsvittnen.

I en sådan värld skulle man inte heller göra någon principiell skillnad på att förbjuda köp och försäljning. (Vid andra paternalistiska lagstiftningar så kriminaliserar man ofta den som anses fatta fel beslut, det må vara privat konsumtion av droger eller de som inte har säkerhetsbälte på sig.)

I vår verkliga värld utgår argumentationen istället från dels antiliberala argument, dels irrationella argument.

De oliberala är tillskriva pengar någon sorts magiska egenskaper så att den moraliska kvalitén av en händelse i sig förändras därför att det också sker ett utbyte av pengar. Jag kan inte se någon egentlig skillnad mellan att principiellt fördöma kö eller försäljning av sex och att principiellt fördöma sex utanför äktenskapet eller homosexualitet.

De irrationella argumenten är när man framställer det som ett argument för förbud att sexsäljarna gör det på grund av fattigdom. Det är samma fel som de gör som tycker det är fel av företag att anställa människor i u-länder till löner och arbetsvillkor vi i den rika världen inte skulle acceptera, och ignorerar att det förmodligen är den bästa jobb arbetarna har chans att få i de länderna. Eller som de som vill förbjuda organhandel eftersom de anser det vore ett ”utnyttjande” av fattiga människor.

Ett typiskt exempel på de irrationella argumenten mot sexköp kan man ta del av i följande artikel: Maria Ahlin på SVT Opion

Jag tänker speciellt på följande del av resonemanget: att målet i länder som Danmark där sexköp är tillåtet är ”personer i prostitution ska vara kvar i sexhandeln, men bara vara lite tryggare i den”. I Sverige däremot där sexköp är förbjudet är tydligen målet att ingen ska behöva prostituera sig.

Nu säger det sig själv att förbjuda sexköp gör inget för att människor inte ska behöva prostituera sig. Om de gjorde det av ekonomiska skäl, eller av psykologiska problem, så finns de skälen fortfarande kvar. Vad man gjort är att hindrat dem från att utnyttja vad de själva ansåg var det minst dåliga alternativet i deras situation.

Omvänt, att låta sexköp vara tillåtet står på intet sätt i motsättning mot att försöka erbjuda bättre alternativ än prostitution för de berörda personerna, eller att varna för nackdelarna med det valet. Självmord är tillåtet i Sverige, t om att hjälpa någon att begå självmord är tillåtet (jag kan inte ens komma på något som förbjuder dig att betala någon att begå självmord) men det innebär inte att målet är att folk ska begå självmord.

Maria Ahlins artikel är illustrativ på många sätt för debatten om sexköp i Sverige, nämligen att förbudssidan ges mycket större utrymme i offentliga debatten, att förbudssidans argument är extremt dåliga men framförs i ett högt tonläge samt att det påstådda engagemanget för sexarbetarna verkar stanna vid att beröva dem deras inkomstkälla. Av någon anledning skryter politiker aldrig om andra åtgärder för att hjälpa prostituerade som de beslutat om men talar gärna hur de infört förbud mot sexköp. Det är svårbegripligt om vi tror ett genuint medmänskligt engagemang ligger bakom förbudet men lätt att förklara om vi ser det som förbudet som en del av lång historia av repressiva åtgärder mot avvikande sexualitet.

 

 

Annonser

%d bloggare gillar detta: