Archive for juni, 2017

Om Islam och rasism

2017-06-21

Riksdagsledamoten Hanif Bali har skrivit inlägg på social media https://twitter.com/hanifbali/status/876950450175717377 där han till synes jämställer islam med rasism, och försöker sedan hävda att han menade islamism. Hans inlägg väcker frågan om man egentligen kan se religion som en vanlig ideologi, i vilket fall hans inlägg inte vore anmärkningsvärt alls, och det är inte helt lätt att avgöra. Filosofiskt kan det verka rimligt att bara se det som en ideologi, men i praktiken har religiös tillhörighet stora likheter med kulturell och etnisk identitet. Man kan alltså absolut säga att åsikten att Koranen är ofelbar eller att sharia-rätt bör införas rent logiskt är väldigt obehagliga åsikter att ha, men det finns muslimer som inte delar de åsikterna. Och en del muslimer som faktiskt anser Koranen är ofelbar har en tolkning av vad den säger som ignorerar de obehagliga sidorna. (Huruvida de sistnämnda muslimerna ändå bidrar till förekomsten av muslimsk extremism indirekt genom att sprida en positiv syn på Koranen som sedan kan va en grogrund för extremare tolkningar är en öppen fråga.)  På grund av de olika varianterna av Islam som finns kan man inte jämställa det med en ideologi som rasism. Och taktiskt, för att uppmuntra muslimer till assimilation i den västerländska kulturen, är det bäst om politiker ger intrycket att de kan behålla sin muslimska identitet samtidigt som den anmanar en västerländsk livsstil och västerländska värderingar.

Jag skulle inte vilja att en riksdagsman för ett parti jag röstar på skrev ett sådant här inlägg. Jag säger absolut inte att islam inte kan kritiseras, och jag skulle inte reagera negativt på om säg Richard Dawkins hade gjort samma jämförelse, men en politiker tycker jag ska avhålla sig från den.

Annonser

Små vågmästare

2017-06-13

I det britiska valet har det det lilla unionistpartiet DUP från Nordirland blivit vågmästatre med 0.9% av rösterna. Det är inte bra, men på sätt och vis är det roligt för jag minns när borgerliga ledarskribenter klagade på att det svenska proportionella valsystemet gav miljöpartiet med över 4% av rösterna för mycket inflytande.