Archive for the ‘Politik’ Category

Några synpunkter på den muslimska slöjan

2017-05-12

Jag tänkte samla några av mina tankar kring slöjan så som den bärs av vissa muslimska kvinnor.

Betraktat bara som klädesplagg i sig har jag inga större invändningar mot den. Slöjan fyller väl oftast ingen praktisk funktion, och ur modesynpunkt skulle jag avråda från den om jag en kvinna frågade mig om smakråd. Men det stör mig inte att folk har en avvikande klädsmak. Jag står ut med att folk använder jeans även om jag tycker det är fult och slöjan som klädesplagg i sig upprör mig inte mer än det.

Ur politisk synpunkt tycker jag kvinnors val att bära eller inte bära slöja ska respekteras, och oavsett vilket de väljer ska de vara fria från tvång, våld och trakasserier. Däremot finns det ingen rätt att bära det på en arbetsplats, jag stöder helt rätten för en arbetsgivare att kräva att en klädkod som del av anställningskontraktet.

Om slöjan i sig endast är ett smärre problem, så är den associerad med desto mer problematiska åsikter. Argumenten som finns för att bära slöjan är oftast djupt problematiska. Det kan vara en religiös bokstavstro, en obehaglig puritansk inställning som säger att det är omoraliskt för en kvinna att visa håret eller en inställning som säger att det behövs för att skydda kvinnor från sexuella övergrepp.

Även om det också finns rimligare skäl till att bära slöja, som kultur eller att man känner sig bekvämare med den, så skulle ge ändå se det som ett positivt tecken om slöjanvändningen minskade.

Jag tycker för övrigt att ordet ”hijab” aldrig bör användas. Finns ingen anledning att införa ett nytt begrepp bara för att vissa muhammedaner föredrar det.

 

 

Annonser

Är att förbjuda något att göra det obehövligt?

2017-05-06

I en rationell, någorlunda liberal värld skulle människor som vill förbjuda sexköp argumentera för två saker: sexarbetarna fattar ett irrationellt beslut när de säljer sex och detta beslut är så fel och skadligt att vi kan frångå vanliga principer om att respektera människors autonomi, samt att de pragmatiska fördelarna med ett förbud överstiger nackdelarna. Kanske skulle de lyckas övertyga väljarna om det. Jag har ingen egentlig kunskap om sexarbetarnas situation och vad det finns för statistik på om de ångrar sig. Jag har givetvis tagit del av förbudsförespråkarnas argument men jag är inte beredd att se dem som opartiska sanningsvittnen.

I en sådan värld skulle man inte heller göra någon principiell skillnad på att förbjuda köp och försäljning. (Vid andra paternalistiska lagstiftningar så kriminaliserar man ofta den som anses fatta fel beslut, det må vara privat konsumtion av droger eller de som inte har säkerhetsbälte på sig.)

I vår verkliga värld utgår argumentationen istället från dels antiliberala argument, dels irrationella argument.

(more…)

Cannabisanvändning efter legalisering

2016-06-22

Alla med bildning inom nationalekonomi, eller bara sunt förnuft, antar nog att om tillgången av en produkt ökar så kommer allt annat lika också konsumtionen gå upp. Speciellt så brukar det antas gälla droger. (Vi har ju alla sett Systembolagets beräkningar om hur mycket drickandet skulle öka utan dem.)

I Colorado har de legaliserat cannabis men ändå har inte konsumtionen bland skolungdomar ökat: Denver Post.

Det finns en åldersgräns på 21 år för att lagligt konsumera men med tanke på att innehav nu är lagligt för folk över den gränsen, och det finns butiker som öppet säljer cannabis borde man ändå vänta sig att det blir lättare att få tag på. Men vare sig det, eller normaliseringseffekten av att det blir lagligt, har varit nog för att få konsumtionen att öka bland skolungdomar.

Det är givetvis möjligt att det beror på andra motverkande effekter, men eftersom den nationella trenden också är ganska stabil och inte pekar på en kraftig nedgång kan man ändå säga att det antyder att en legalisering inte i detta fall verkar ha spelat stor roll.

Självfallet stärker detta argumenten för att legalisera cannabis och andra lättare droger, men framförallt så illustrerar det finns en hel del vi inte förstår om drogmarknader och vi ska inte lita på tvärsäkra prognoser om vad som skulle hända om Sverige förde en tolerantare drogpolitik.

 

 

Gränsdragningar

2016-06-22

Här är en intressant artikel om Thaisalonger som säljer sexuella tjänster. De argumenterar för att de bara säljer massage av vissa särskilda organ. Det tar upp den lustiga, irrationella gränsdragning som präglar svensk lagstiftning. Det är helt okej att massera en annan person så länge inte två vilkor samtidigt är uppfyllda: det sker mot betalning och det är könsorganen som masseras.

Det är svårt att förstå varför dessa skulle två kriterier, speciellt den förstnämnda skulle ha någon moralisk betydelse.

Artikeln illustrerar också hur bara för att något blivit förbjudet så tar medierna för självklart att det är dåligt och tycker det är helt onödigt att intervjua någon som får ifrågasätta om det verkligen är ett problem att thai-salonger säljer sex också.

Om symbolikens eventuella betydelse i politiken

2014-09-17

Sverige genomgår just nu en regeringsbildning, som med all sannolikhet kommer sluta med att Löfven blir statsminister. I sammanhanget har såväl vänsterpartiet som alliansen pratat om att släppa fram en socialdemokratisk regering. Med det menar de att de avser att lägga ner sina röster vid Löfvens förtroendeomröstning.

Som lagen är kontstruerad är den praktiska effekten av att avstå från att rösta eller att vara frånvarande i en förtroendeomröstning det samma som att rösta för statsministern.

Man kan fråga sig om det varit någon praktisk skillnad ifall lagen inte gav möjlighet för politiker att två sina händer på det viset. Om det även formellt hette att de röstade ja när de stödde Löfven, skulle oppositionen känna sig tvingad att förhandla fram några eftergifter innan de stödde Löfven?

Jag vet inte vad svaret är, men jag tycker det är en intressant statsvetenskaplig fråga.

Dags för fair-use i svensk lagstiftning?

2013-12-22

Tydligen ska Sydsvenskan gått med på att betala ersättning till Kent Ekeroth för bilderna där han och hans kollegor viftar med järnför och sprider kränkningar omkring sig. Ekeroth ägde ju upphovsrätt till filmen bilderna kommer ifrån och det var således olagligt att publicera dem utan hans tillåtelse. Denna juridiska bedömning gjorde många jurister redan i samband med att bilderna publicerades. 

Det väcker förstås frågor. Man kan tycka det är lite stötande att Ekeroth får pengar som belöning för ett beteende som väckte skandal. Och man kan konstatera att i liknande omständigheter i framtiden kommer kanske tidningar fundera en extra gång innan de publicerar filmer eller dokument med graverande innehåll, till skada för nyhetsbevakningen. 

Hade svensk rätt innehållet något som motsvarade ”fair use” i amerikansk lagstiftning hade tidningen kunnat försökt åberopa det. Det här känns som ett fall där de haft goda chanser att vinna med amerikansk lagstiftning. Och ett införande av ”fair use” i svensk lagstiftning skulle inte hota de  utan att det legitima målet med upphovsrättslagstiftningen, nämligen att uppmuntra skapande. 

Den okontroversiella yttrandefrihetsinskränkningen

2013-05-26

Låt oss anta att det fanns en yttrandefrihetsinskränkning som hindrade kulturellt nyskapande, vetenskaplig forskning och journalistisk granskning. Och som dessutom kriminaliserade aktiviteter som över en miljon svenskar ägnar sig åt. Visst borde den vara kontroversiell?

Men som ni säkert förstår tänker jag på upphovsrättslagen som inte ifrågasätts av något parti, även om vissa (t ex Piratpartiet) vill ändra på detaljer i den. Upphovsrätten brukar inte ens nämnas som en inskränkning av yttrandefriheten.

Låt oss därför i korthet argumentera för att den faktiskt är en yttrandefrihetsinskränkning: Den hindrar folk från att skriva vad de vill om det de vill skriva är för mycket inspirerat av någonting de redan läst. Man kan t ex inte bestämma sig för att skriva en uppföljare till en bok man läst utan att fråga upphovsrättsinnehavaren om lov. Således hindrar upphovsrätten inte bara spridningen av redan existerande kulturella verk, den hindrar också nyskapandet av dem.

Upphovsrätten hindrar också vetenskaplig forskning på flera sätt. Den kan hindra mångfaldigandet av källmaterial för forskningen. Det kan röra sig om litteratur eller musik som är studieobjektet för en litteratur- eller musikvetare. Det kan också röra sig om dokument som utgör källmaterial för en historiker. Upphovsrätten är också en förutsättning för det nuvarande dysfunktionella tidskriftssystemet inom vetenskapen, där tidskriftsägarna kan göra enorma övervinster.

Upphovsrätten kan också hindra journalistisk granskning. Om en journalist kommer över ett internt dokument från ett företag kan det mycket väl vara ett upphovsrättsbrott att offentliggöra det, oavsett allmänintresset i det som står där. Visserligen skulle journalisten kunna publicera en sammanfattning av vad som står i dokumentet men det säger sig själv att det inte är en fullgod ersättning. Man kan också nämna den famösa videon där Sverigedemokrater viftade med järnrör. Den var filmade av en Sverigedemokrat och lades upp av Expressen utan tillstånd. Ett solklart fall av intrång i upphovsrätten.

Och vad finns det då för vägande skäl för tungt vägande skäl för upphovsrätten? Inget viktigare än att det kommer bli svårare för kulturskapare att tjäna pengar utan den. Detta är visserligen ett allvarligt problem, eftersom det riskerar att leda till att mindre kultur produceras, men i jämförelse med vad det vanligen krävs för att inskränka yttrandefriheten är det löjligt svagt.

Piratföreningen?

2012-12-12

Det är nog många människor som sympatiserar med Piratpartiets åsikter kring immaterialrätt, kultur och integritet, men som tycker att de inte är tillräckliga viktiga i jämförelse med andra frågor för att motivera en att rösta på ett enfrågeparti. Inte minst tror jag det finns en hel del som redan är aktiva Det naturliga för att försöka kanalisera dessa människors sympati vore att driva dessa frågor i föreningsform. Det betyder inte att Piratpartiet behöver läggas ner, utan att det borde kompletteras.

Man kan jämföra med miljörörelsen, som inte bara består av Miljöpartiet, utan också flera föreningar, och som tack vare det har kunnat påverka den politiska agendan i mycket större utsträckning.

Andra exempel som kan nämnas är Republikanska föreningen och Skattebetalarnas förening, som är politiska föreningar med ett begränsat fokus, som existerar trots att det finns partier som driver liknande frågor.

I en förening kan man samla personer från flera partier och personer som inte är intresserade av partipolitisk engagemang. En förening har också mölighet att lobba de etablerade partierna och regeringen på ett annat sätt än ett parti utanför riksdagen.

Sexköp utomlands igen

2012-11-24

Företrädare för tre borgerliga kvinnoförbund skriver in DN och vill förbjuda sexköp utomlands, även om sexköpen sker i länder där det är tillåtet. Argumentationen är det vanliga haveriet av ologiska och känslomässiga argument. Hur någon kan skriva följande t ex:

Både kvinnor som blir sålda till människohandel och de som säljer sig själva i ”frivillig” prostitution är i stort sett alltid marginaliserade och fattiga kvinnor, utan alternativ till annan försörjning.”

och tycka det är ett argument för att förbjuda sexköp övergår mitt förstånd.

Jag noterar att de inte skriver någonting om att förbjuda svenskar att begå våldtäkt utomlands. Endast för den allvarligaste graden av våldtäkt saknas idag krav på dubbel straffbarhet i svensk rätt. Jag noterar vidare att artikelförfattarna endast ger prov på sin omsorg om utländska sexköpare genom att vilja ta från dem deras försörjning. Visst är det lustigt att politiker sällan gör utspel om andra insatser för prostituerade. Det är nästan som att det inte är omsorg om utsatta människor som ligger bakom, utan gammal vanligt hederligt fördömande av människor med avvikande sexuellt beteende.

OS och liberalfeminismen

2012-08-12

En klassisk formulering är att socialliberaler inte insisterar på lika utfall, utan på lika möjligheter. På samma sätt menar ofta liberalfeminister att deras politik syftar till att åstadkomma lika möjligheter oavsett kön, inte nödvändigtvis att statistiken är jämn på precis alla punkter. T ex har jag hört en känd liberalfeminist säga att hon inte skulle bry sig om överrepresentationen av män i bolagsstyrelser om det faktiskt vore så att fler män skulle vara bra styrelseledamöter.

OS (och idrott i allmänhet) ger en intressant möjlighet att reflektera över den principen. OS är som bekant ju ett forum för en omfattande särbehandling på grund av kön. I de allra flesta idrotter anordnar man två tävlingar, en för män och en för kvinnor. Anta att man avskaffade den regeln och lät både män och kvinnor tävla i både tävlingarna. Skulle de flesta liberalfeminister välkomna en sådan utveckling? Troligtvis inte är min uppfattning. I varje fall har jag inte hört några krav på att det ska göras från liberalfeministiskt håll. Trots det kan man hävda att det skulle ligga mer i linje med liberalfeministiska principer.

Som det nu är så det i de flesta grenar ett antal män som är bättre än de kvinnor som tävlar i den grenen. Hade inte avsikt fästs vid kön hade de fått chansen att delta i den kvinnliga tävlingen och haft möjlighet att få medalj. Beroende på schemat hade t ex Usain Bolt haft möjlighet att vinna dubbelt så många medaljer. Ett klart exempel på negativ särbehandling på grund av kön alltså.

Det råkar nu vara så att de 10 snabbaste personerna i världen är män. Alltså borde det inte vara något problem om alla som tävlar i OS-final på 100 meter är män. Eller hur?