Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Om Islam och rasism

2017-06-21

Riksdagsledamoten Hanif Bali har skrivit inlägg på social media https://twitter.com/hanifbali/status/876950450175717377 där han till synes jämställer islam med rasism, och försöker sedan hävda att han menade islamism. Hans inlägg väcker frågan om man egentligen kan se religion som en vanlig ideologi, i vilket fall hans inlägg inte vore anmärkningsvärt alls, och det är inte helt lätt att avgöra. Filosofiskt kan det verka rimligt att bara se det som en ideologi, men i praktiken har religiös tillhörighet stora likheter med kulturell och etnisk identitet. Man kan alltså absolut säga att åsikten att Koranen är ofelbar eller att sharia-rätt bör införas rent logiskt är väldigt obehagliga åsikter att ha, men det finns muslimer som inte delar de åsikterna. Och en del muslimer som faktiskt anser Koranen är ofelbar har en tolkning av vad den säger som ignorerar de obehagliga sidorna. (Huruvida de sistnämnda muslimerna ändå bidrar till förekomsten av muslimsk extremism indirekt genom att sprida en positiv syn på Koranen som sedan kan va en grogrund för extremare tolkningar är en öppen fråga.)  På grund av de olika varianterna av Islam som finns kan man inte jämställa det med en ideologi som rasism. Och taktiskt, för att uppmuntra muslimer till assimilation i den västerländska kulturen, är det bäst om politiker ger intrycket att de kan behålla sin muslimska identitet samtidigt som den anmanar en västerländsk livsstil och västerländska värderingar.

Jag skulle inte vilja att en riksdagsman för ett parti jag röstar på skrev ett sådant här inlägg. Jag säger absolut inte att islam inte kan kritiseras, och jag skulle inte reagera negativt på om säg Richard Dawkins hade gjort samma jämförelse, men en politiker tycker jag ska avhålla sig från den.

Annonser

Små vågmästare

2017-06-13

I det britiska valet har det det lilla unionistpartiet DUP från Nordirland blivit vågmästatre med 0.9% av rösterna. Det är inte bra, men på sätt och vis är det roligt för jag minns när borgerliga ledarskribenter klagade på att det svenska proportionella valsystemet gav miljöpartiet med över 4% av rösterna för mycket inflytande.

Alla katolska män kan bli valda till påve

2017-05-21

Den katolske biskopen i Sverige, Anders Arborelius, har utnämnts till kardinal. Grattis till honom kan till att börja med, men det intressantaste med det hela är SVTs nyhetsvärdering när väljer att placera det som översta nyheten på sin hemsida och betona att han nu kan väljas till påve.

Det finns alltså en viss fascination för katolska kyrkan i Sverige, och varför inte? Bortser man från vad de lär ut är de som organisation rätt intressant.

Det kan dock påpekas att Ander Arborelius kunde väljas till påve innan också, alla katolska män är valbara. Hans chans må ha ökat lite men fortfarande är den högst teoretisk.

Rösta igen när Brexit-vilkoren klara

2016-06-27

Storbritannien ska alltså lämna EU, vilket jag betraktar som ett sorgligt beslut. Jag tror det är fel ekonomiskt och jag tycker det är tråkigt att invandringsfientliga och nationalistiska argument har spelat så stor roll i motivationen för utträdet. Hade britterna velat lämna för att de inte tyckte EU var tillräckligt frihandelsvänligt eller för byråkratiskt hade jag sympatiserat men samtidigt tyckt att de överlag fattade fel beslut.

Det ska sägas att det delvis låg sådana bevekelsegrunder bakom beslutet att lämna, varje väljare har väl haft sina egna synpunkter på vad som är fel med EU. Det innebär också att det inte finns något egentligt mandat för en alternativ politik. Ska Storbritannien ge mer pengar till jordbruk eller mindre, sänka tullarna eller höja dem, avreglera arbetsmarknaden eller reglera mera? Det finns inga gemensamma svar från EU-motståndarna.

Det finns inte heller några gemensamma svar på vad för eftergifter Storbritannien ska göra i utträdesavtalen med EU. Ska frihandel eftersträvas? Om britterna måste betala för det, hur mycket ska de vara villiga att bidra med? Är det viktigt att uppnå rätt för britter att äga hus i EU eller oviktigt? Det är självklart inte heller någon som vet vilka villkor Storbritannien kommer lyckas få från övriga EU-länder.

Att folkomrösta igen när man inte gillar första folkomröstningen har ofta en dålig klang och ses nästan som odemokratiskt. Jag kan inte riktigt se varför. Vanliga val gör vi om regelbundet, inom 5 år i nästan alla demokratier, och även i vardagslivet är det inte ovanligt att man får ångra sig.

I det här fallet tycker jag man gott kan motivera att man håller en ny folkomröstning när det är klart vilka villkor Storbritannien kommer få. Det skulle kräva EUs tillstånd förmodligen, men det torde ligga i deras intresse att hålla en av Europas största ekonomier kvar inom unionen. Jag föreslår att man om två år när EUs anbud är klart håller en ny omröstning där brittiska folket får säga sitt igen och har möjlighet att ångra sig. Jag hoppas och tror att i en sådan ny omröstning så skulle de EU-vänliga kunna vinna. Innan folkomröstningen bör ett nyval hållas där partierna tydligt deklarerar att det är deras plan.

 

Ramadan

2016-06-06

De långa norrländska dagarna ställer till problem för muslimer i Norrland eftersom Ramadan börjar nu http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/fastemanad.

Det är nästan så att man skulle kunna tro reglerna var utformade av människor vana vid förhållanden i mellanöstern och inte en allvetande gud.

 

Orimligt beslut om offentlig konst

2016-04-04

Högsta Domstolen har bestämt att det är ett brott mot upphovsrätten att sprida bilder på offentliga konstverk om det sker i form av en databas. Målet har gällt Wikipedias databas över offentlig konst och det är ännu oklart hur sidor som Facebook or Instagram kommer påverkas.

Ur en rent moralisk synvinkel häpnar man över att någon ska kunna exponera sin konst på en offentlig plats och sedan kunna diktera att folk inte får sprida avbildningar vad man själv valt att exponera till allmänheten.

De praktiska konsekvenserna känns också vansinniga om beslutet faktiskt skulle följas. Antalet personer som kommer vilja betala för rätten att lägga upp en bild på Instagram av ett konstverk känns rätt litet, och det är om det praktiska möjligheten ens finns.

Wikipedia har genom sin bilddatabas erbjudit en tjänst av värde till allmänheten utan att konstnärers möjlighet till inkomst har hotats i nämnvärd mån.

Det märkliga ur juridisk synpunkt är att lagen säger att offentlig konst får fritt avbildas. Detta innebär att man kan framställa och sälja vykort av offentliga skulpturer utan att betala konstnären. Att domstolen väljer att tolka in en separat rätt för konstnären som gäller databaser när lagen säger att de får avbildas är mycket märkligt.

 

 

Om demokrati och statsstöd till föreningar

2016-02-27

I Aftonbladet skriver, länk här, diverse riksdagsledamöter från många partier att de inte vill att skattepengar ska gå till föreningar och trossamfund som inte ställer upp på vad som i deras mening är demokratiska värderingar vilket inkluderar att tillåta kärlek för äktenskap, homosexualitet och kvinnliga ämbetsinnehavare.

Nu är jag inte någon direkt anhängare av statligt stöd trossamfund överhuvudtaget och även föreningsbidragen kan nog skäras ner i många kommuner, men jag är mycket skeptisk till definitionen av demokrati som dessa riksdagsledamöter använder och till att diskriminera på religiösa grunder på det viset.

(more…)

Ska man bli rasist nu?

2016-01-12

Efter övergreppen i Köln med flera städer måste jag erkänna att jag tycker det är svårt att dra gränsen mellan fördomsfull generalisering och saklig analys av kulturella skillnader.

Det är definitivt sant att en del länder har mycket högre förekomst av sexuella trakasserier än vad de flesta västerländska länder har, utan att förneka att det finns skillnader mellan olika västerländska länder också eller att påstå att det inte förekommer tafsande från svenska män i många sammanhang.

Samtidigt kan man undra om vilken roll kulturen egentligen spelar i de rapporterade övergreppen. Sexuella övergrepp är ett lustigt brott för de förklaras mycket oftare utifrån en kulturell förklaringsmodell än andra brott. Det gäller de som vill förklara arabiska mäns tafsande med islamisk misogyni och de feminister som vill förklara mäns tafsande i allmänhet med patriakatet. I jämförelse så har jag aldrig hört någon reagera på en stöld med att utlåta sig om den allmänna bristande respekten för äganderätten i samhället. Ett alternativt sätt att se på saken skulle vara att utgå från att det är kul att tafsa, precis som att det är lönsamt att stjäla, och att det därför alltid kommer finnas en frestelse att begå brotten. Hur många som sedan gör det beror på många faktorer som hotet om upptäckt, vilket straff man kan få,  vilken social acceptans det möter mm.

Jag har inte heller någon direkt politisk slutsats att dra av händelserna. Självklart måste händelserna leda till att man förespråkar en mindre invandring på marginalen än vad man gjort annars men uppenbarligen kan man ha olika åsikter om hurvida det är ett större eller mindre antal än idag.

 

Sverige kan inte hjälpa alla, även om vi kan hjälpa en hel del

2015-11-06

Det finns ett basalt faktum, enligt min mening, och det är att man kan inte ha en väldigt ”generös” välfärdsstat och oreglerad invandring samtidigt. (Utan att säga något om vilket man ska välja.) Sverige har förvisso inte oreglerad invandring i allmänhet, men vi har väldigt fri rörlighet för EU-medborgare. Detta medför många fördelar men om fattiga människor flyttar hit i stor omfattning finns risk att det utgör en ekonomisk belastning.

Jag kanske är hårdhjärtad men jag kan inte se att svenskar har ett ansvar att hjälpa någon bara för att den tagit sig till Sverige. Om vi inte tycker vi har en skyldighet att hjälpa romer i Rumänien kan jag inte se att vi har en skyldighet att hjälpa rumänska romer i Sverige.

Vill man hjälpa andra människor som har det sämre ställt, vilket jag måste erkänna att även drabbar mig ibland, så undrar jag också om det är mest effektivt att ge det till tiggare. Tiggeri är inget yrke med goda karriärmöjligheter och man kan ifrågasätta om man verkligen vill stödja folk på den banan. Men jag vill inte kritisera någon som försöker vara generös.

Däremot vill jag bestämt kritisera dem som anser att fattiga människor ska få bo på mark de inte äger utan tillstånd. Jag tänker närmast på migrantlägre i Malmö. Att vara fattig ger dig ingen allmän rätt att bryta mot lagen, och att ändra lagen så att människor med låg inkomst kunde bo var de ville vore så ohållbart att jag tror ingen skulle föreslå det. Således ställer jag mig positiv till avhysning av alla som bor olagligt och ställer till problem.

Recension: Otello från Metropolitan

2015-10-18

Jag såg nyligen en direktsändning av Verdis ”Otello” från Metropolitan i New York.

Jag tycker det är en undervart vacker opera och jag gillade även detta musikaliska framförande även om jag t ex tycker mer om en gammal version med Domingo, Morris och Fleming i huvudrollerna.

Av de tre huvudrollerna i denna version var titelrollinnehavaren Aleksandrs Antonenko den jag uppskattade minst musikaliskt.

Željko Lučić gillade jag som Iago, han var underbart ond. Sonya Yoncheva var en skönsjungande och vacker Desdemona. Jag var inte så förtjust i hur hon skådespelade i början men det skyller jag på regissören, inte henne.

(more…)