Posts Tagged ‘centerpartiet’

Subventionera bilar för att hjälpa miljön?

2010-05-19

Det är inte alltid lätt att bedriva miljöpolitik. Dels vill man att politiken ska vara effektiv, dels ska den vara så populär att man kan få igenom den i riksdagen och helst vinner röster på den.

Centern har kommit med ett förslag som nog kan vara populärt men som det är mer tveksamt att det är effektivt. De vill subventionera köp av elbilar.

Man kan vid en första anblick tycka det är en absurd idé subventionera biltillverkningen för att gynna miljön. Och i en ekonomisk analys kan man säkert också komma fram till den slutsatsen om man är ute efter det bästa alternativet. Rimligtvis är det effektivare att beskatta alla bilar och beskatta elbilar mindre än andra bilar.

Men nu är det kanske inte genomförbart att beskatta bensin så mycket som det vore optimalt. (Jag understryker kanske.) Då kan man tänka sig att det är bättre att subventionera det alternativ som är mindre dåligt för miljön. I den mån man får folk att byta från bensin- eller dieselbilar till elbilar har man gjort en vinst för miljön, i den mån man får folk att köpa bilar som inte annars skulle gjort det är det en förlust.

Det är rimligen också sådana tankegångar som ligger bakom när folk vill subventionera kollektivtrafik av miljöskäl.

Annonser