Posts Tagged ‘Sterilisering’

En gammal bok om mänsklig arvslära

2010-05-28

Jag läste nyligen en engelsk översättning av en av Gunnar Dahlbergs böcker, med titeln ”Race, Reason and Rubbish”. Gunnar Dahlberg var den andra genereldirektören för Statens rasbiologiska institut, så här i efterhand mest känd för att förespråkat sterilisering av mentalt handikappade och andra.

Boken är utgiven i England 1942 och har undertiteln: ”an examination of the biological credentials of the Nazi creed.” Som titeln antyder låg det engelska intresset i den kritiska granskning av nazistisk rasbiologi och andra pseudo-vetenskapliga rasistiska teorier som boken innehåller. Boken avslutar t ex med ett kapitel om anti-semitism där Dahlberg förklarar hur vetenskapligt ogrundad den är och moraliskt fördömer den.

Boken är till största delen emellertid en lärobok i humangenetik som förklarar Mendel’s lagar, vad kromosomer är osv utifrån kunskapen i början i 40-talet. Det är rätt mycket som är sig likt i dagens läroböcker men vissa skillnader finns så klart. Således har människan 48 kromosomer, inte 46 som i dagens läroböcker.

Politiskt sett är diskussion av sterilisering och eugenik mer positiv än vad man skulle finna i dagens läroböcker. Ändå är den inte lika positiv som jag väntade mig. Boken bedriver egentligen ingen propaganda för eugenik. Snarare förhåller den sig vetenskapligt neutral till politiska förslag som idag inte skulle tas på allvar i den offentliga debatten.

Annonser