Archive for november, 2009

Trick är vanliga i vetenskapen

2009-11-25

Det har brutit ut en diskussion om några emejl mellan klimatforskare som stulits och lagt ut på nätet. Jag har inte läst dem och tänker bara kommentera en liten detalj i diskussionen.

En del av diskussionen har rört att en forskare skrivit att han använt ett ”trick” för att representera data. Det har väckt viss uppmärksamhet. Men ingen som är bekant med vetenskapligt språkbruk torde reagera över det i sig. Ett trick är inte något oärligt utan en bra idé som inte fungerar tillräckligt allmänt för att kunna kallas metod.

Tyvärr antyder den normal kloka Karin Bojs att ordet ”trick” var ett olämpligt uttryck i en artikel.

Sedan så tycker jag hon gör ett fel i andra riktningen också. Det behöver inte vara någon konspiration för att ett akademiskt ämne ska nå felaktiga slutsatser. Ett debattklimat där vissa slutsatser inte kan framföras trots bevis räcker fullgott.

Annonser

Vad betyder det att influensavaccinet ger 90% skydd?

2009-11-15

Att vaccinet ger ett just 90%-igt skydd är någonting jag hört och som står på Region Skånes hemsida.

Men om 90% av de som vaccineras inte blir sjuka är det ju egentligen inte särskilt mycket. Många, kanske 50%, hade ju inte insjunknat ändå eftersom de inte utsatts för tillräcklig smitta.

Jag tycker således de kunde informera bättre om vad den siffra de anger egentligen betyder.

Vetenskapens värld hypar fossilet Ida

2009-11-07

Vetenskapens värld ska tydligen visa en dokumentär om fossilet Ida. Ida var en tidig primat som väckte stor uppmärksamhet när upptäckten av hennes fossil publicerades. Hennes art döptes till Darwinius masila, en tidigare okänd art av primat.

Tyvärr verkar det som om Vetenskapens Värld kommer att hypa upptäckten på ett vetenskapligt oförsvarligt sätt. På hemsidan påstås det att det finns detaljer som tyder på att hon i rakt nedstigande led är alla apors urmoder. Det är ett missvisande uttalande.

För det första kan forskare inte säga något om just Ida personligen har några levande avkomma idag ifall hon hade ungar. Det man kan säga något om är ifall hon var nära släkt med andra individer som var våra förfäder och förmödrar i rakt nedstigande led.

För det andra är det inte alls säkert att dagens aparter utvecklats ur hennes art eller någon närliggande. Det riktades mycket kritik mot forskarna som publicerade beskrivningen av Ida för att de gjorde överdrivet starka påståenden utan bevis. Andra forskare har också kommit till andra slutsatser senare vid analyser. Se här för en kritik.

SVT har givit dokumentären de ska visa den svenska titeln: ”Möt din urmoder” vilket är ett oförsvarligt starkt påstående. Den har tidigare visats i USA under titeln ”The Link” och verkar vara rätt sensationalistisk.

Vetenskap och Allmänhets barometer

2009-11-03

Föreningen Vetenskap och Allmänhet har presenterat sin årliga undersökning av svenskarnas inställning till forskning och vetenskap.

Det finns som vanligt intressanta resultat.

Ett är att medicin ses som mest vetenskapligt. Det är ganska märkligt. Det är en sak att anse att medicin är den mest nyttiga vetenskapen men det är knappast den mest vetenskapliga disciplinen. I år frågade de inte om fysik men jag har för mig att något tidigare år fick till och med fysik lägre andel som ansåg det vetenskapligt än medicin.

I år frågade de om astronomi som fick 53% som ansåg det vetenskapligt. Kanske är folk inte så insatta i vad astronomer sysslar med utan tror att det bara handlar om att rita stjärnkartor eller nåt. Eller så har man blandat iho det med astrologi.