Archive for december, 2013

Dags för fair-use i svensk lagstiftning?

2013-12-22

Tydligen ska Sydsvenskan gått med på att betala ersättning till Kent Ekeroth för bilderna där han och hans kollegor viftar med järnför och sprider kränkningar omkring sig. Ekeroth ägde ju upphovsrätt till filmen bilderna kommer ifrån och det var således olagligt att publicera dem utan hans tillåtelse. Denna juridiska bedömning gjorde många jurister redan i samband med att bilderna publicerades. 

Det väcker förstås frågor. Man kan tycka det är lite stötande att Ekeroth får pengar som belöning för ett beteende som väckte skandal. Och man kan konstatera att i liknande omständigheter i framtiden kommer kanske tidningar fundera en extra gång innan de publicerar filmer eller dokument med graverande innehåll, till skada för nyhetsbevakningen. 

Hade svensk rätt innehållet något som motsvarade ”fair use” i amerikansk lagstiftning hade tidningen kunnat försökt åberopa det. Det här känns som ett fall där de haft goda chanser att vinna med amerikansk lagstiftning. Och ett införande av ”fair use” i svensk lagstiftning skulle inte hota de  utan att det legitima målet med upphovsrättslagstiftningen, nämligen att uppmuntra skapande. 

Annonser

Vet svenskar varför vi firar jul?

2013-12-19

Svenska Kyrkan har låtit genomföra en undersökning där de frågat svenskar varför ”vi” firar jul. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1076657

82% svarar att vi firar jul på grund av Jesus födelse. Det tolkas som rätt svar och i pressen har det förekommit tolkningar att de som svarat annorlunda inte vet varför det firas jul. En kanske rimligare tolkning är att de inte ser Jesus födelse som skälet till att de själva firar jul. 13% har svarat ”tradition” t ex.

Det är värt att påpeka här att det faktiskt funnits högtider som firats kring vintersolståndet innan kristendomen och som sedan övertagits och förändrats av svenska kyrkan. På samma sätt kan man säga att den kristna högtiden julen tagits över och förändrats i sekulariseringens tidevarv.

Det gör det synnerligen förenklat att säga att vi firar julen på grund av Jesus.

Om relativitetsteorins bakgrund

2013-12-08

I DN skriver Jackie Jakubowski om relativitetsteorins judiska bakgrund: http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/sa-praglades-relativitetsteorin-av-den-judiska-traditionen/. Artikeln är föranledd av en bok av Steven Gimbel i samma ämne. 

Som han nämner fanns det nazistiska fysiker som avvisade teorin med motiveringen att den just skulle vara ”judisk”. Han menar så klart att det var en bisarr reaktion, men att det ändå kan vara sant att Einsteins judiska bakgrund hjälpte honom formulera teorin. Det vore förvisso inte första gången en vetenskapsman inspirerats av utomvetenskapliga källor. Darwins läsning av Malthus är det kanske främsta exemplet men det finns också gott om andra exempel. Det återstår dock att bedöma om resonemanget verkar övertygande i det här fallet. 

Det finns några direkta felaktigheter i DN-artikeln. Till att börja med påstås att både relativitetsteorierna och och kvantmekaniken upptäcktes i Tyskland, närmare bestämt i Weimarrepubliken. Speciella relativitetsteorin upptäcktes emellertid när Einstein jobbade i Schweiz. Allmänna relativitetsteorin upptäckte han i Tyskland, förvisso, men i 1915, innan Weimarrepubliken ännu fanns. Så relativitetsteorin var knappast inspirerad av någon tidsanda på 1920-talet. Kvantmekaniken upptäcktes förvisso delvis i Weimarrepubliken men det var många forskare som inte jobbade i Weimarrepubliken som också lämnade viktiga bidrag. T ex Bohr i Danmark, Dirac i Storbritannien och Schrödinger i Schweiz. 

Det är också väldigt märkligt att säga att det inte råder ordning i Einsteins universum. Relativitetsteorin är lika mycket deterministisk och välordnad som Newtons mekanik, det är bara en ordning som strider mot vardagserfarenheten. Och kvantmekanikens slumpmässiga inslag gillade han inte, utan försökte hitta ett sätt att eliminera från teorin.  

Påståendet att Einsteins sätt att bedriva vetenskap skulle vara särskilt likt Talmudstudier låter också märkligt. Texttolkning och fysik brukar inte ha många beröringspunkter. Förvisso behövs det någon förklaring till varför så många av 1900-talets ledande forskare var judar, långt fler än vad den judiska andelen av befolkningen skulle leda till. Men det räcker förmodligen med att hänvisa till en tradition av att uppmuntra studier, någon annan förklaring behövs inte.